Deň národnostných menšín mesta Záhreb

Záhrebský park Zrinjevac v hlavnom meste Chorvátska bol už po šiesty krát ústredným bodom manifestácie Dňa národnostných menšín pôsobiacich v Záhrebe, na ktorej sa zúčastnilo 17 národnostných menšín z celkového počtu 18 registrovaných: albánska, bosniacka, bulharská, čiernohorská, česká, maďarská, macedónska, poľská, rakúska, rómska, rusínska, ruská, slovinská, srbská, talianska, ukrajinská a naša slovenská. Manifestácia sa konala dňa 9. júna 2018 so začiatkom o 10 hod. Menšiny pre túto príležitosť pripravili kultúrny program v podaní tancov, piesní, predstavili svoje tradičné kroje, vydávané publikácie a samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na národnú pestrú kuchyňu každej z nich, ktorá návštevníkov zaujala hádam najviac. Dušan Mišković, predseda Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb otvoril manifestáciu, na ktorej privítal účastníkov všetkých národnostných menšín, zástupcov inštitúcii a primátora mesta Záhreb. Vo svojom príhovore zdôraznil, že v Záhrebe žije 5,26 percent národnostných menšín. Prítomných privítal aj Alexander Tolnauer, predseda Rady pre národnostné menšiny Vlády Chorvátskej republiky, ktorý bol spoluorganizátorom tejto manifestácie. Vo svojom príhovore v mene Rady osobne poďakoval Mestu Záhreb a primátorovi Milanovi Bandićovi, ktorý v čase politicky turbulentných otázkach ohľadom práv národnostných menšín, robí to, čo je v Európe a vo svete priznané, a to je integrácia všetkých do jednej spoločnosti.

Ďalej, vyjadril radosť, že bola vydaná kniha Národnostné menšiny v Záhrebe a odporučil ju prečítať všetkým ktorí sa chcú o menšinách a histórii Záhrebu dozvedieť viac. Nakoniec prítomných pozdravil aj Milan Bandić, primátor mesta Záhreb so slovami, že: „Všetkým tým, ktorí by chceli mať prospech z práv národnostných menšín, ktoré nazývam národnostné združenia, hovorím, že demokracia spoločnosti sa odráža v právach menšín. Posolstvo je, že národnostné menšiny nie sú problémom, ale riešením. Musíme vyriešiť problém medzi chorvátsky väčšinovým národom, kde sám patrím, a národnostné menšiny sú naša ozdoba, no a šťastie je že ich máme. Vyzývam vás k spoločnému životu, pretože to je budúcnosť tohto mesta a tejto krajiny. V Záhrebe to nerobíme len kvôli národnostným menšinám, ale preto, že civilizačne sme dosiahli takú úroveň, že sme normálni ľudia a ľudí nerozdeľujeme, ale žijeme multikulturálnosť a multietničnosť. Správa pre tých ktorí by to chceli zmeniť je – nedotýkajte sa národnostných menšín“ – povedal na záver primátor. Medzi pozvanými hosťami okrem spomenutých, ktorý sa na manifestácii zúčastnili boli Vladimir Bilek, zástupca pre českú a slovenskú menšinu v Chorvátskom parlamente, Vesna Kusin, zástupkyňa primátora mesta Záhreb, Elizabeta Knorrová, zástupkyňa námestníka Sektora pre presadzovanie ľudských práv, občianskej spoločnosti a národnostných menšín, Andrija Petrović, vedúci Sekcie pre národnostné menšiny mesta Záhreb, Imro Berkeš, predseda Koordinácie národnostných menšín Záhrebskej župy, prítomní boli aj všetci predstavitelia národnostných menšín a slovenskú menšinu zastupoval Zlatko Jevák, ml.

Okrem hudobného programu, početnému publiku menšiny predstavili aj svoje národnostné kroje. Tentokrát slovenskú menšinu s oravským krojom predstavil pár Josip Jozefčik i Tena Jeváková z Meďurića. Slovenský stánok bol bohatý všelijakými dobrotami, ktoré pripravili členky Matice slovenskej v Záhrebe Ana Jeváková, Djurdjica Sušová, Ana Gradsková a Alena Baliová. Nechýbali najmä slivkové, škoricové, zázvorové koláče a ďalšie, bryndzová a tvarohovo-nivová nátierka, borovička, syr korbáčiky. Janko Holič, radca Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku pre nás zabezpečil pivo z pivárne Stupavar. Pivo ochutnal aj primátor mesta Záhreb, ktorý so svojimi spolupracovníkmi obišiel všetky stánky menšín. Návštevníci pri našom stánku obdivovali koláče ktorých bolo neúrekom, chutili im nátierky, ktoré sú chuťovo odlišné od chorvátskych a najmä boli sklamaní, že bryndzu v Chorvátsku len tak ľahko nekúpia. Djurdjica upiekla aj domáce chlebíky z tekvicových semienok, na ktoré sme nátierku natierali. Pivo bolo najväčšou „atrakciou“ a všetci si museli vystáť dlhý rad, aby ho ochutnali. Syr korbáčiky boli pre mnohých špagety, čo im nedávalo zmysel, ale po ochutnaní syr bol pre nich vynikajúcou dobrotou. Mnohých zaujímala výroba korbáčikov. No a na našom stánku sme taktiež prezentovali rôzne výtlačky vydaných publikácií a samozrejme aj pár čísel časopisu „Prameň“.

Náš stánok navštívili a ochutnali našu kuchyňu, okrem hore spomenutých hostí aj Marián Slobodník, radca a policajný pridelenec na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Chorvátsku s manželkou Jankou, Peter Mikula, zástupca slovenskej firmy v Chorvátsku spolu s rodinkou, naši členovia Matice slovenskej v Záhrebe, lektorka slovenského jazyka Ľubica Blažencová spolu s dcérou Barborkou a mnoho ďalších. Manifestácia ďalej pokračovala vo večerných hodinách otvorením výstavy fotografií z udalostí národnostných združení, ktoré fotografoval známy chorvátsky vojnový fotoreportér a umelecký fotograf nebohý Toni Hnojčik, s ktorým sme sa tohto roku v marci navždy rozlúčili. Po otvorení výstavy na Zrinjevci sa konal koncert orchestra Mestskej hudby Kotor z Čiernej hory. Aj tohto roku, prišlo veľké množstvo divákov, no a zastavili sa aj okoloidúci, ktorých pritiahla hudba, pestrofarebnosť krojov a vône z tradičných jedál.

autor: A.B.
foto: V.B. a internet

Scroll to Top