O nama

Prema popisu iz 1991. u Zagrebu je bilo prijavljeno 752 Čeha i 208 Slovaka. Deset godina kasnije u Zagrebu je bilo 813 Čeha i 171 Slovaka, a u zagrebačkoj županiji 239 Čeha i 47 Slovaka. U Hrvatskoj je 2001. bilo 10500 Čeha i 4712 Slovaka. Početkom 1992. u Zagrebu je osnovano Hrvatsko-čehoslovačko društvo u kojem su bili učlanjeni Česi, Slovaci i hrvatski prijatelji. Nakon što su odlukom parlamenta Češke i Slovačke Federativne republike 1993. nastale dvije samostalne republike (države RČ i RS) razdvojilo se i Hrvatsko-čehoslovačko društvo na Hrvatsko-češko društvo i Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva Zagreb. Za predsjednika Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva izabran je prof. dr. Ante Vukasović, a za tajnika Zlatko Jevak. Kako ima velik broj Slovaka koji žive u Zagrebu i u okolici, Velikoj Gorici, Zaprešicu i Sesvetama, osjećala se potreba za osnivanjem društva Slovaka po uzoru postojećih takvih organizacija u Hrvatskoj. Jedan od glavnih razloga osnivanja MS Zagreb bio je taj što su Slovacima bila uskraćivana njihova prava u zajedničkom domu i društvu Češka beseda (društva Čeha i Slovaka) u kojem su sudjelovali od 1874.

U vrijeme popisa stanovništva 2001. u Gradu Zagrebu je živio 171, a prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine bilo je prijavljeno 207 pripadnika slovačke nacionalne manjine.