Divadelné predstavenie účastníkov kurzu slovenského jazyka v Záhrebe

Účastníci slovenského kurzu v Záhrebe pod vedením profesorky Sonje Kukićovej pripravili na záver kurzu pre členov Matice slovenskej v Záhrebe, dňa 19. júla 2018 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubićovej ulici 20, divadelné predstavenie podľa novely autorky Boženy Slančíkovej – Timravej Ťapákovci (1913). Autorka v novele kritizuje zaužívané tradície v slovenskej dedine. Humorným spôsobom opisuje život v rodine Ťapákovcov najmä ich lenivosť, nečinnosť a ľahostajnosť voči všetkému. U Ťapákovcov žije šestnásť ľudí v jednej izbe a ich pohodlie a leňošenie však narúša jeden cudzí element postava menom Iľa, žena najstaršieho brata Paľa Ťapáka, ktorá sa snaží do rodiny vniesť činorodosť a pozitívnu atmosféru s nádejou pre lepší „zdravší“ život. Lenže práve zmena je to, čomu sa Ťapákovci najviac bránia.

Krátky úryvok z novely si nacvičili aj naši účastníci kurzu slovenského jazyka, ktorí stvárnili tieto postavy: rozprávač – Đurđica Šušová, Iľa – Indira Popová – Potkonjaková, Anča – Jozefína Kranjčecová, Martin – Zlatko Jevák, ml., Paľo – Vladimir Bali, aby nám predviedli čo sa zo slovenčiny naučili a ukázali aj svoj skrytý herecký talent, a niektorí sa mohli ním aj pochváliť. Pri predstavení im pomohol aj profesor Stipe Bagarić, ktorý stvárnil postavu – Čakaja a profesorka Sonja ktorá stvárnila postavu Zuzi.

Divadelní predstavenie si prišiel pozrieť aj Janko Holič, radca Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku, ako aj náš stály priateľ Slovák Peter Mikula, manažér pobočky v Záhrebe slovenskej farmaceutickej spoločnosti Unimed Pharma, spol. s r.o. Naše členky Ana Jeváková, Đurđica Šušová a Ana Gradsková pripravili sladko-slané občerstvenie. Đurđica na záver našich aktivít v prvom polroku upiekla tortu s farbami slovenskej zástavy a erbu Zväzu Slovákov, ktorý používajú aj pobočky Matice slovenské v Chorvátsku.

Za ich vôľu a ochotu na každú našu aktivitu pripraviť koláče sme ich odmenili kyticou kvetov. Kyticu kvetín dostala aj Alena Baliová, za svoje angažovanie na aktivitách Matice slovenskej v Záhrebe. Prvý polrok našej práce máme za sebou a čaká nás kratšia dovolenková prestávka. Po predstavení sme sa spoločne družili a navzájom si želali príjemne strávené leto s tým, že sa znova uvidíme v septembri na našom matičnom stretnutí.

V rámci divadelného predstavenia profesorka Sonja Kukićová a Zlatko Jevák, ml. spravili rozhovor s televíziou Jabuka, ktorá mala záujem o naše divadelné predstavenie.

autor: A.B.
foto: A.B.

Scroll to Top