Prednáška o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 100-stého výročia jeho narodenia

Matica slovenská v Záhrebe a Chorvátsko-česká spoločnosť pod hlavičkou Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a Rady pre národnostné menšiny, pripravili prednášku o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 100-stého výročia jeho narodenia, v utorok 23. novembra 2021 o 18 hod. v Českom národnom dome na Šubičovej ulici 20. O tejto významnej osobnosti hovoril historik a bohemista prof.

Riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

Keďže sa pravidelnými mesačnými stretnutiami Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) stali utorky aj v mesiaci októbri sa záhrebskí matičiari stretli na 25. riadnom valnom zhromaždení dňa 19. októbra 2021. v Českom národnom dome na Šubićovej ulici 20 o 18 hod. Zlatko Jevák, predseda MSZ, na začiatku zhromaždenia pozdravil prítomných členov MSZ a po zvolení pracovného predsedníctva,

Matica slovenská v Martine vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka

Alexander Dubček s nezabudnuteľným úsmevom na tvári je jedným z najvýznamnejších osobností politického slovenského života v čase komunistického režimu na Slovensku. Mimoriadne sa zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva v druhej polovici 20. storočia. Matica slovenská v Martina pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka 2021 a jej 158. výročia vzniku 4.