Slávnostný večer pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Matice slovenskej v Záhrebe a prezentácia knižnej publikácie Dvadsiate piate výročie Matice slovenskej v Záhrebe

Dňa 17. decembra 2021 sa v priestoroch Českého národného domu na Šubićovej ulici 20 konal slávnostný večer pri príležitosti 25. výročia vzniku a činnosti Matice slovenskej v Záhrebe, v rámci ktorého sa konala aj prezentácia knižnej dvojjazyčnej publikácie Dvadsiate piate výročie Matice slovenskej v Záhrebe, ktorej autorkou je Mgr. Alena Baliová, podpredsedníčka Matice slovenskej v Záhrebe. Preklad

Nemusíme čakať na zvláštny deň, ktorý by nás upozornil na to, že by sme mali konať dobro

Dňa 11. decembra 2021 sa v  malej sále Koncertnej siene Vatroslava Lisinského v Záhrebe sa konal slávnostný  deň vzniku Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v ďalšom texte Koordinácia). Koordinácia vznikla 10. decembra 2003, na Medzinárodný deň ľudských práv,  keď Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo v roku 1948 Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

Prednáška o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 100-stého výročia jeho narodenia

Matica slovenská v Záhrebe a Chorvátsko-česká spoločnosť pod hlavičkou Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a Rady pre národnostné menšiny, pripravili prednášku o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 100-stého výročia jeho narodenia, v utorok 23. novembra 2021 o 18 hod. v Českom národnom dome na Šubičovej ulici 20. O tejto významnej osobnosti hovoril historik a bohemista prof.