Predvianočný koncert 2016

foto7

Aj tento rok 2016 sa Matica slovenská v Záhrebe môže pochváliť, že sa jej podarilo zorganizovať v čase predvianočnej atmosféry, sviatkov pokoja a mieru predvianočný koncert v Záhrebe v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zlatkom Jevákom,ml., predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb pre svojich členov, pozvaných hostí a priateľov. Predvianočný koncert sa konal dňa 13. decembra 2016 o 18 hod. v priestoroch Českého domu v Záhrebe, ktorá v ten večer odzváňala slovenskými a chorvátskymi vianočnými piesňami a tancom.

foto1

Tento krásny predvianočný večer svojou návštevou vyzdvihli a spríjemnili vzácni hostia: predstavitelia Slovenského veľvyslanectva v Chorvátskej republike: Iveta Mesiariková, konzulka s manželom, Ján Holič, radca, Marián Slobodník, radca a policajný pridelenec s manželkou, Lýdia Pataftová, asistentka, Adam Csuka, stážista. Z Mesta Záhreb nás svojou návštevou poctila Elizabeta Knorrová, zástupkyňa námestníka Sektora pre presadzovanie ľudských práv, občianskej spoločnosti a národnostných menšín. Prvý krát nás svojou návštevou poctil aj Mirko Vavra, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Sandra Kraljová Vukšićová, riaditeľka Slovenského centra pre kultúru v Našiciach, Branka Baksová, tajomníčka Zväzu Slovákov v Chorvátsku, predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Našičkom a členka výboru Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, ďalej Josip Krajčí, podpredseda pre informovanie a školstvo Zväzu Slovákov v Chorvátsku a predseda Matice slovenskej v Lipovľanoch, Josip Jozefčík, predseda Matice slovenskej v Medžuriči, Ľubica Blažencová, lektorka na Katedre slovakistiky na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity. Na koncerte sa zúčastnili aj predstavitelia ďalších národnostných menšín Mesta Záhreb Valentina Lončarićová, predstaviteľka poľskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb, Zoltan Balaž Piri, predseda Rady maďarskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb, predseda Koordinácie rád a predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny a tajomník Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín Mesta Záhreb a taktiež priatelia z ruskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb. Prítomným sa prihovorila pani konzulka, ktorá sa pri tejto príležitosti aj s nami rozlúčila, keďže v januári 2017 končí mandát a vracia sa na Slovensko a Mirko Vavra, predseda Zväzu Slovákov.

foto8

O príjemný večer plný hudby, spevu, veselosti a radosti sa postarali Miešaný spevácky zbor „LIRA“ a Kultúrno-umelecká skupina „LIPA“ – mladšia, staršia skupina a skupina tamburaša z Lipovľan pod vedením profesora Franje Rodića i choreografa Tihomira Krmeka. Slovenská kultúrna skupina „Orava“ pod vedením Josipa Ferenčakovića, Spevácka skupina Slovenskej kultúrnej skupiny „Orava“ a tanečný súbor “Orava”, ktorej vedúcou je Elena Vasiková z Medžuriča. Kultúrny program sme spestrili aj informáciami o vzniku o vianočných symboloch a tradíciách ako sú: ozdobovanie vianočného stromčeka, postava Deda Mráza, adventný veniec, štedrovečerná večera. Každá zo skupín pripravila pestrý program v podobe tradičných vianočných slovenských piesní a tradičných slovenských tancov.

foto3

Na koniec programu všetci účinkujúci spolu s publikom zaspievali koledu Tichá noc, svätá noc v slovenskom a chorvátskom jazyku. Na záver tohto krásneho predvianočného programu, sme pripravili pre všetkých patričné občerstvenie, kde nechýbalo ani čapované pivo a domáce koláče, ktoré nám od srdca priniesli členky z Lipovľan a Medžuriča a taktiež upiekli naše žienky z Matice: Ana Jeváková, Blaženka Trtanjová, Ana Džikanovićová, Zvjezdana Opačićová, Ivanka Čanadžija, Mira Bali, Vijerka Pifatová.

foto5

Sme nesmierne radi, že sála bola zaplnená do poslednej stoličky, čo svedčí o tom, že táto už niekoľko ročná tradícia predvianočného koncertu sa ľuďom páči a zásluha taktiež patrí hore uvedeným speváckym skupinám z Lipovľan a Medžuriča a tanečnej skupine z Medžuriča, ktorí sú v Záhrebe už „ako doma“. Zároveň želám všetkým čitateľom časopisu Prameň, krásne a pokojné Vianoce prežité v kruhu svojich najmilších a hlavne pevné zdravie a lásky do Nového roku 2017.

autor:A.B.
foto:T.H.

foto6
Scroll to Top