Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb

Dňa 04. decembra 2016 o 12 hod. v Malej hale Koncertnej sieni Vatroslav Lisinski v Záhrebe už tradične a to po 13. krát oslavuje svoj deň Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb, ktorá bola založená 10. decembra 2003 a ktorú v súčasnosti tvorí 9 rád a 9 predstaviteľov národnostných menšín pôsobiacich v meste Záhreb. Tento slávnostný deň prišli svojou prítomnosťou vyzdvihnúť tento slávnostný deň, aj mnohí významní hostia ako sú Smiljana Knez, veľvyslankyňa Slovinskej republiky v Chorvátsku, Renata Paškalj, veľvyslankyňa Bosny a Hercegoviny v Chorvátsku ako aj ďalší zástupcovia veľvyslanectiev, Milan Bandić, primátor mesta Záhreb, Aleksander Tolnauer, predseda Rady národnostných menšín Chorvátskej republiky (ChR), Vesna Sudar, podpredsedníčka mestského zastupiteľstva mesta Záhreb, Dan Špicer, predseda Odboru pre národnostné menšiny pri Mestskom zastupiteľstve mesta Záhreb, Elizabeta Knorrová, vedúca Sekcie pre podporu ľudských práv a rovnoprávnosti mužov a žien, vzťahy s etnickými menšinami a náboženskými komunitami a rozvoj občianskej spoločnosti mesta Zahreb, Željko Zaninović, vedúci Oddelenia pre vzťahy s národnostnými menšinami a náboženskými komunitami mesta Záhreb, Gzim Redžepi, zástupca námestníka Mestského úradu pre zdravotníctvo, mnohí známi Záhrebčania a predstavitelia médií. Na slávnosti sa v mene slovenského veľvyslanectva zúčastnila pani konzulka Iveta Mesiariková.

foto2

Prítomných pozdravil Dušan Mišković, predseda Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb, ktorý sa poďakoval na podpore, vzájomnej pomoci pri riešení problémov všetkých menšín pôsobiacich v meste Záhreb a to hlavne pánovi Aleksandrovi Tolnauerovi, predsedovi Rady pre národnostné menšiny ChR a predstaviteľom mesta Záhreb. Konštatoval, že stále sú problémy, ktoré treba riešiť, ale oni sa pomaličky riešia vďaka vzájomnej ochote hore spomenutých inštitúcií. Hrdý je na prácu, ktorú sú všetky menšiny mesta Záhreb urobili čo dokumentuje aj internetová stránka Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb.

foto-4

Pán Aleksander Tolnauer, predseda Rady pre národnostné menšiny ChR sa prítomným prihovoril s dvoma pozdravmi, ktoré priniesol so sebou a to je pozdrav od ôsmych zástupcov národnostných menšín Chorvátskeho parlamentu, ktorí sú členmi Rady pre národnostné menšiny ChR, ako aj pozdrav od Kancelárie pre ľudské práva a národnostné menšiny Vlády ChR. Vyjadril radosť, že tento rok sa veľa vecí zmenilo nielen v krajine, politike ale najmä to, že menšiny vstúpili do koalície s terajšou Vládou ChR a že sa začalo s prípravou Zákona o radách a predstaviteľoch národnostných menšín. Vyzdvihol veľkú podporu práve od mesta Záhreb, zvlášť primátora, ktorý prijal príslušníkov národnostných menšiny ako relevantných partnerov, nie formálne, ale ako ľudí, ktorí sa zúčastňujú na kreovaní toho, čo obsahuje Ústavný zákon o národnostných menšinách. Touto cestou sa poďakoval všetkým, ktorí spolupracujú s Radou národnostných menšín CHR, pretože upozorňujú na problémy, ktoré často oni nevidia a spoločne skúšajú nájsť riešenia. Ďalej uviedol, že v Chorvátsku podľa posledného sčítania ľudu, aj keď je Chorvátsko ekonomicky malá krajina, žije 400.000 príslušníkov národnostných menšín, to je sila, ktorá tejto krajine prispieva. Nakoniec zaželal všetkým prítomným a ich rodinám k blížiacim sa vianočným sviatkom „ono čo si všetci sami želajú“.

foto-3

Nechýbala ani reč primátor mesta Zahreb Milana Bandića, ktorý vyjadril veľkú spokojnosť v oblasti spolupráce s národnostnými menšinami a povedal, že práve oni sú jeho najväčším projektom za jeho už skoro 17 – ročného mandátu. Skonštatoval, že vďaka tomu sa Záhreb vyzdvihol na úroveň multikultúrneho a multinacionálneho mesta. Je presvedčený o tom, že práve hlavné mestá ako je Viedeň, Paríž, Rím, by si mali vziať od nás v tomto príklad. Pozdravil prítomných predstaviteľov národnostných menšín zvlášť niektorých po mene a celú Koordináciu národnostných menšín mesta Záhreb a povedal, že oveľa radšej vyslovuje slovo národnostné združenia ako národnostné menšiny, pretože keď sa hovorí o menšinách to znie, ako keby boli inferiórne (menejcenné). Na záver povedal, že: „Je výborné keď máme slobodu, pretože sloboda je jasnejšia než zlato a my to v Záhrebe žijeme a bude to tak aj v budúcnosti.“

foto1

O výborný kultúrno-umelecký hudobný program sa postarali spevácke a hudobné skupiny príslušníkov národnostných menšín: slovinskej, albánskej, maďarskej a židovskej menšiny.

autor:A.B.
foto:T.H.

dan_kordinacije_u_lisinskom_7_
dan_kordinacije_u_lisinskom_17_
Scroll to Top