Spoločná slovensko-poľská akcia darovania darčekov deťom z Detského domova v Záhrebe

foto 2

Keďže sú Vianoce sviatkom lásky, spokojnosti, radosti a darovania Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatko Jevak,ml. spoločne s Vladimirom Balim, tajomníkom Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb a tajomníkom Matice slovenskej v Záhrebe a Predstaviteľka poľskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Walentina Lončarićová, Marek Stanojević, tajomník Predstaviteľky poľskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb  dňa 21. decembra 2016 spoločnou akciou  obdarovali detičky v Detskom domove v Záhrebe na Nazorovej ulici 49.

foto4

Organizátori pre tie najmenšie detičky od 0 do 7 rokov pripravili krásne darčeky, ako aj pre tety, ktoré sa o nich 24 hodín s láskou starajú a nahradzujú im rodičov. Organizátorov prijala ja pani riaditeľka Detského domova v Záhrebe pani Jasna Ćurkovićová Kelavová, ktorá im pri tejto príležitosti vyjadrila svoju vďačnosť Poďakovaním. Zároveň pri tejto príležitosti bola dohodnutá spolupráca pomoci deťom bez rodičov. Deti boli nesmierne šťastné a veselé a aj mi sme boli radi, že sme im tú radosť mohli urobiť.

autor: A.B.
foto: M.S. i V.B.

foto1
Scroll to Top