Záhrebskí matičiari päť dní na Slovensku

Matica slovenská v Záhrebe pripravila päťdňový poznávací zájazd na Slovensko od 1. do 5. mája 2013.  Hlavným dôvodom plánovaného zájazdu  bola oslava 110. výročia vysťahovania Oravcov do Dolnej zeme. Matica slovenská v Trstenej, Matica slovenská v Záhrebe pripravili spolu s hlavným organizátorom Ing. Jozefom Fábrym 3.mája t.r. slávnostný večer v Oravskom Háji – Brezovica pri Trstenej.  Po chorvátskej a slovenskej hymne vystúpilo SKÚS Oravan senior so slovenskými piesňami a tancami.  Programom nás sprevádzal pán  J. Fábry a všetkých prítomných (okolo 100) privítali starosta obce Brezovica pán Ujmiak a predseda MS Trstenej pán Ľ. Lucký. Pán Šinal recitoval báseň S. H. Vajanského „Malý drotár“ v ktorej básnik hovorí o odchode Slovákov do sveta. Predseda MS zo Záhrebu Zlatko Jevák sa poďakoval všetkým prítomným a zvlášť organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave  slávnosti. Medzi návštevníkmi boli aj títo predstavitelia: Raško Ivanov, predseda bulharskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, Oskar Arlant, predseda talianskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, Franjo Šoufek, predstaviteľ Českej besedy v Záhrebe a Ivica Bukač, ktorí krátkym príhovorom pozdravili prítomných.  Program nakrútila aj Chorvátska televízia z redakcie HRT manjinski mozaik.  Po hodinovom programe sme mali spoločnú večeru po ktorej nasledoval zábavný večer. Oravský Háj je nové rekreačné stredisko, miesto kde bol v roku 1921 postavený Babičkin mlyn. Tu je postavených päť drevených chát, v ktorých sme boli dva dni ubytovaní. Autorom tohto strediska  „Návrat k prírode“ je Ing. arch.  Tibor Čellár. Je to nádherný areál s bazénom, soláriom, saunami s možnosťou jázd na koňoch a v zime na saniach. Taktiež je možné požičať si horský bicykel  a iné.  Všetci účastníci boli nadšení a každý z nich by tu ostal aj dlhšie!

Prvý deň sme sa ubytovali v Bystričke pri Martine a na druhý deň sme sa stretli s Mgr. Danielom Zemančíkom, riaditeľom Krajanského múzeá v Martine, ktorý nás previedol matičnými budovami. Je dôležité spomenúť, že prvý deň nášho zájazdu sme sa zastavili v Trnave kde sme najprv navštívili Katedrálu sv. Jána Krstiteľa a potom sme vo farskom kostole sv. Mikuláša položili vavrínový veniec a zapálili sviečku na hrobe arcibiskupa a diplomata Antuna Frančiča (1504 – 1573), ktorý je tu pochovaný. Na Námestí sv. Mikuláša stojí rodný dom prvého záhrebského arcibiskupa a kardinála Juraja Haulíka (1788 – 1869), kde sme  položili vavrínový veniec. V Kostole sv. Anny (uršulínky) sa nachádza sarkofág pozostatkov sv. Marka Križevčanina (1589 – 1619), kde sme taktiež položili vavrínový veniec a zapálili sviečku. Historicky najkrajšie miesto, ktoré sme navštívili bol Oravský hrad, perla slovenských hradov, ktorý od roku 1370 bol správnym strediskom Oravskej župy a sídlo palatína. Jadro hradu pochádza z 13. storočia a v 15. a 16. stor. bol rozšírený o strednú gotickú a dolnú renesančnú časť. Oravský hrad sa týči na  vápencovom brale vysokom 112 metrov nad hladinou rieky Oravy. Pre Chorvátov je dôležité, že na hrade žila  aj dcéra Mikuláša Zrínskeho (1508 – 1566) Katarína Zrínska. Nitriansky biskup František Turzo prevzal Oravský hrad z rúk Sedlnického  a hradu venoval veľkú pozornosť. Pápež mu dovolil, aby sa oženil a tak sa jeho prvou manželkou stala Barbora, dcéra Mikuláša Kostku, ktorá neskôr zomrela bez potomkov. Oženil sa druhý raz za Katarínu Zrínsku s ktorou mal šesť detí  – dvoch synov a štyri dcéry. Na mieste dnešného hradu ešte v 9. stor. v dobe Veľkomoravskej ríše bol postavený drevený hrad. Hrad zničil veľký požiar v roku 1800. Hrad pozostáva z troch častí –  dolného, stredného a horného hradu. Každá časť hradu mala zvlášť obranný systém. Počas nášho zájazdu sme videli v Tvrdošíne drevený kostolík Všetkých svätých z 15. stor. a kostolík bol v roku 2008 zapísaný na Listinu svetového dedičstva UNESCO. Viezli sme sa aj lesnou železnicou z Oravskej Lesnej.

Štvrtý dňa nášho zájazdu sme navštívili Rajeckú Lesnú a videli sme unikátny vyrezávaný betlehem, na ktorom jeho autor Jozef Pekara pracoval viac ako 15 rokov a ktorý bol vystavený vo Vatikáne. Cestou z Rajeckej Lesnej sme sa zastavili v Čičmanoch, kde sú omaľované drevené domčeky, jedinečné na Slovensku. Odtiaľ sme odišli do Bojníc. Bohužiaľ zámok sme si nemohli prezrieť, pretože v tom čase sa tu konal Medzinárodný festival duchov a strašidiel a tak sme odišli do Nitry a na večeru. V nedeľu po raňajkách sme odišli do centra mesta, ktoré je jedno z najstarších politických, hospodárskych, kultúrnych a duchovných centier na území Slovenska. Tu sa približne pred  300 rokmi pred Kristom usadili Kelti a už v 5. tisícročí pred n. l. osídlili úrodné nížiny Nitry prví roľníci. Pribinove Nitrianske kniežatstvo je prvým slovenským štátnym útvarom na území Slovenska koncom 8. storočia. Okolo roku 830 moravské knieža Mojmír I. vyhnal Pribinu a pripojil Nitrianske kniežatstvo k Moravskému. V období panovania kráľa Svätopluka v rokoch 871 – 894 bola Nitra správnym centrom Veľkej Moravy. V roku 880 sa Nitra stala aj sídlom biskupstva. Katedrála sv. Emeráma v Nitre sa vypína na 60 metrovom hradnom kopci (190 m. n. m.). Reštaurátori v tomto čase  objavili v katedrále vzácnu stredovekú  fresku, ktorá bola ukrytá za oltárom. Do osláv Cyrilo-metodských dní začiatkom júla bude oltár postavený na nové miesto. Katedrála sv. Emeráma pozostáva – historicky i architektonicky – z troch kostolov: Románsky kostol pochádza z prelomu 11. a 12. storočia. V oltári zo zlatého onyxu sú uložené relikvie sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, sv. Emeráma, sv. Cecílie, sv. Krescenta a sv. Terezky z Lisieux. Horný kostol bol postavený v rokoch 1333 – 1355 v gotickom slohu. Tu sa nachádza bronzová  krstiteľnica z roku 1643. Dolný kostol dal postaviť J. Telegdy v rokoch 1622-1642 a to po vyplienení katedrály vojskom G. Betlena. Najcennejším je oltár Snímanie z kríža z roku 1622. V kapitulskom archíve sú uložené najstaršie listiny Slovenska – Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. Tu je aj Evanjeliár z 11.stor. Celý tento zájazd natáčala CHRT a 31.mája o 18.50 hod. na 1. programe uvidíme reportáž. Účastníci zájazdu boli veľmi spokojní keďže mohli vidieť množstvo významných slovenských hradov, miest a nádhernú prírodu. Veľká vďaka patrí pánovi Ing. J. Fábrymu z Trstenej, ktorý nám obohatil náš pobyt na Slovensku  a bol hlavným organizátorom nášho pobytu na Orave. Naším šoférom bol pán Dale z firmy Darojković, ktorý nás bezpečne a dobre vozil.

autor: Z.J.
foto: internet

Scroll to Top