Život obyvateľov pod Velebitom

Matica slovenská v Záhrebe pripravila kultúrno-literárny večer 23. aprîla 2024  o 18 hod. v Českom národnom dome na Šubičovej ulici 20, pod názvom Život obyvateľov pod Velebitom.  Prednášku na túto tému pripravil teológ a bývalý riaditeľ  Domu dôchodcov na Ksaverskej ulici v Záhrebe  Ivica Jurjević. Pred pár rokmi záhrebská matica mala v tomto Dome dôchodcov prednášku na tému Čo viete o Slovensku, v rámci cyklusu prednášok o národnostných menšinách pôsobiacich v Záhrebe.

Pán Jurjević je na zaslúženom dôchodku a teraz, keď má viac času, pre členov Matice pripravil prednášku o svojom rodisku pod Velebitom. Na prednášku priniesol aj knihu pod názvom Myšlienky slávnych Chorvátov ( v chorvačtine Misli znamenitih Hrvata), ktorú napísal.

V čase  bývalej Juhoslávie v oblasti pod Velebitom žilo okolo 30 percent Chorvátov a 70 percent Srbov. Srbi sa držali spolu a preto veľa Chorvátov odchádzalo z tohto kraja za prácou do iných miest alebo iných krajín. Pán Ivica, ktorý sa narodil v obci Kruševo hovoril o svojom detstve a spomína, že ľudia, ktorí v tomo kraji ostali žiť sa bavili prevažne chovom dobytka a každá rodina vlastnila svojho somára domáceho, ktorý doslovne  slúžil ako dopravný prostriedok a hlavne bol využívaní na nosenie bremien. Pohorie Velebit sa nachádza v Ličkom  kraji, kde tečie rieka Zrmaňa, a pre obyvateľov v letnom období bola oázou osvieženia, a aj teraz je zastávkou pre turistov. Ďalej, pán Jurjević hovoril o ľuďoch žijúcich v oblasti pod Velebitom, o ich skromnosti a pracovitosti, no ale aj o tom, že sa radi zabávali a pomáhali jedny druhým. Na záver hovoril aj meste Zadar,  a to od  čias od kedy bol malým  mestečkom do času kedy sa mesto stalo známou turistickou destináciou. Zadar navštevuje veľa Slovákov, dokonca si niektorí Slováci v okolí Zadra kúpili víkendové domy. Na záver sa všetci družili pri stole so slatkým občerstvením, ktoré pre členov pripravila Ana Jeváková.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top