Zaujímavá prednáška v Záhrebe

Matica slovenská Záhreb pripravila v utorok 17. apríla 2012 prednášku novej členky Výkonného výboru Matice slovenskej Záhreb Kataríny Ralbovskej v pekných  priestoroch Matice chorvátskej   pod názvom „ Kako nadvladati opće društveno nezadovoljstvo u nas, te kako spriječiti njegov negativan utjecaj na raspoloženje pojedinih osoba“ (Ako v nás prekonať všeobecnú spoločenskú nespokojnosť a ako zabrániť jej negatívnemu vplyvu na jednotlivcov). Na prednáške sa zúčastnilo 85 členov a hostí.

Pani Katarína na začiatku svojej prednášky povedala, že prednáška vychádza z jej praxe, pretože pracovala s ľuďmi a stretávala sa s mnohými konkrétnymi prípadmi nespokojnosti u našich občanoch. Niektorí mali problémy v manželstve, s násilím, s  komunikáciou, závislosťou, podvodom. Ľudia majú problémy kvôli deťom, škole, zlej koncentrácie, klamstvu, alkoholu, agresivity, choroby atď. Ďalšia nespokojnosť vychádza z nedostatku vôle a sklamania, ako aj nespokojnosť spôsobená finančnou a hospodárskou situáciou. Prichádzali bohatí a chudobní, zdraví a chorí, zamestnaní a nezamestnaní. Môžeme povedať, že dnes máme vnútornú a vonkajšiu nespokojnosť, ktorá sa prejavuje skoro u každého človeka.

Zo stretnutí s ľuďmi v okolí v ktorom žijem vidím – hovorí pani Katarína –  že sú ľudia väčšinou sklamaní, apatickí, oklamaní, a všetci nesú v sebe nejakú bolesť, utrpenie a skoro väčšina je sklamaná a nevidí východisko ako sa toho zbaviť. Terajšia všeobecná spoločenská situácia, v ktorej sa nachádzame nie je najlepšia. Sme svedkami „neporiadku“ vo všetkých segmentoch spoločenského života ako v politike, tak aj v hospodárstve a v zdravotníckych službách. Takýto „neporiadok“ človeka veľmi trápi, cíti sa bezmocným a preto je nešťastný. To má tiež vplyv aj na rodinu. Z tohto dôvodu dochádza často ku agresii, rôznym chorobám, depresii a alkoholizmu a v rodine z toho všetkého najviac trpia deti. Ako vyjsť z toho začarovaného kruhu? Ako vrátiť človeku jeho dôstojnosť? Autorka prednášky navrhla, že musíme najprv analyzovať tri oblasti telesnú, psychickú a duchovnú. Musíme znemožniť negatívne pôsobenie na našu náladu. Človek si musí nájsť čas stačí len 5 minút s chvíľkou ticha, teda vypnúť televízor, mobil. Navrhuje vyhodiť zo slovníka slovo „joj“ a nie sa sťažovať a kritizovať a ak sa toho nezbavíme zbytočne míňame našu energiu na cudzie hlúposti a potom nám chýba energia pre dobré veci. Pani Katarína odporúča, aby sme nestrácali čas na kritiku, ale aby sme robili dobre diela a každé ráno sa usmiali na všetkých v rodine.

Po ukončení zaujímavej prednášky niekoľkí z prítomných položili pár otázok, na ktoré pani Katarína odpovedala a všetci jej dlhým potleskom za prednášku poďakovali. Predseda Matice slovenskej Zlatko Jevák jej daroval košík pekných kvetín,  knihy a dezert. Pri malom pripravenom občerstvení účastníci Jarného zájazdu (28.4. – 1.05.2012) zaplatili poslednú splátku. Májové stretnutie pripravujeme 22. mája 2012 so Spolkom chorvátsko –slovenského priateľstva.

autor: Z.J.
foto: V.B..

Scroll to Top