Záhrebskí matičiari navštívili západné Slovensko

Záhrebskí matičiari po dlhšej prestávke znova navštívili Slovensko. Prípravy na študijnú cestu najprv začali pravidelným mesačným stretnutím matičiarov dňa 21. mája 2024 o 18 hod. v Českom národnom dome na Šubičovej ulici 20, na ktorom Matica slovenská v Záhrebe pripravila prezentáciu miest s krátkym opisom, ktoré matičiari navštívia počas ich cesty na Slovensku v dňoch od 23. do 26. mája 2024, a zároveň si aj niektoré miesta, ktoré už navštívili v minulosti  pripomenuli.

Túto študijnú cestu pre záhrebských matičiarov pripravil a zároveň ich aj sprevádzal licencovaný turistický sprievodca vyštudovaný historik Mgr. Juraj Poláček, PhD. Cesta bola koncipovaná tak, že sa najprv po príchode na Slovensko zastavili v Bratislave v mestskej časti Devín a odtiaľ sa dostali k hradu Devín, ktorý sa viac podobá na hradnú ruinu a týči sa na vysokom brale nad sútokom riek Dunaja a Moravy. Hrad Devín patrí k najvýznamnejším historickým a archeologickým lokalitám v strednej Európe. Krátko sa zastavili aj na Bratislavskom hrade, ktorý sa od Devínskeho hradu nachádza približne 10 kilometrov. Potom pokračovali do Trnavy, ktoré nosí aj názov Malý Rím, pretože sa v Trnave nachádza množstvo kostolov, kostolíkov, historických pamiatok a artefaktov.

Na druhý deň si matičiari prezreli Trnavu s turistickým sprievodcom, ktorý im ukázal najvýznamnejšie pamiatky ako je napr. univerzitný Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa s dreveným oltárom, Bazilika sv. Mikuláša a mnoho ďalších pozoruhodných kultúrno-historických pamiatok. Trnava je známa tým, že je rodiskom ThDr. Juraja Haulíka, prvého záhrebského arcibiskupa. Ďalej pokračovali do okresného mesta Skalica v Trnavskom kraji, ktoré je na severe a západe ohraničené hranicou s Českom a zastavili sa aj v jednej z obcí na Morave v Mikulčiciach, kde na oboch brehoch rieky Moravy stálo veľkomoravské hradište Mikulčice – Valy, ktoré je súčasťou Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Matičiari si prezreli aj múzeum, v ktorom sa nachádzajú jedinečné informácie o živote z čias Veľkej Moravy, no a práve toto územie bolo sídlom kde pôsobili vierozvestovia Cyril a Metod. Pri múzeu sa nachádza aj 30 metrová veža, ktorá ponúka rozhľad na hradište z vtáčej perspektívy.

Ďalšou zastávkou matičiarov bolo mesto Nitra, ktoré je strediskom Nitrianskeho kraja. Hneď po príchode do mesta na hlavnom námestí, matičiarov prekvapilo množstvo ľudí, a dôvodom bol jarmok, na ktorom sa predávalo všetko možné, ale asi najviac kvetov a takmer všetko pre poľnohospodárov. Spolu so sprievodcom navštívili známe pamiatky Nitry a ďalej pokračovali do miesta Kostoľany pod Tribečom, kde navštívili predrománsky kostol sv. Juraja z 9. storočia, a jedná sa o jednu z najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku. V blízkosti Kostolian sa nachádza vždy zelený parkový objekt Arborétum, ktorého základy položil koncom 19. storočia gróf Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi v spolupráci s Jozefom Mišákom, vtedajším hlavným záhradníkom arboréta, ktorý sa neskôr stal správcom celého grófovho mlynianskeho majetku. Arborétum Mlyňany je špeciálnym pracoviskom  Slovenskej akadémie vied, je botanickou inštitúciou, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a je jedna z najbohatších v strednej Európe. Prechádzka po tejto záhrade bola pre všetkých balzamom pre dušu a rôznofarebné kvetiny boli pastvou pre oči, no a krásne slnečné počasie to matičiarom aj umožnilo.

Posledný deň študijnej cesty a zároveň deň odchodu sa matičiari spustli na juh do slovensko-maďarského mesta Štúrova, teda priamo na hranicu s Maďarskom. Zaujímavosťou tohto mesta je, že Štúrovo a maďarské mestom Ostrihom sú spojené mostom Márie Velérie, ktoré je tzv. prechádzkovou trasou, ktorá spája Slovensko s Maďarskom. Matičiari sa rozlúčili so Slovenskom a urobili si ešte zastávku v maďarskom Ostrihome, kde si prezreli prekrásnu Katedrálu Panny Márie a svätého Vojtecha, ktorá je najväčšou cirkevnou stavbou v celom Maďarsku. Katedrála pochádza z 19. storočia a jej výstavba trvala viac ako 30 rokov. Po občerstvení v ostrihomských kaviarničkách, matičiari plní dojmov zamierili smerom do Chorvátska.

Aj keď mnohí z účastníkov pobytu na niektorých miestach už boli, predsa sa radi vracajú do navštívených miest, keďže sa stále niečo mení a program sa obohacuje lokalitami kde matičiari zo Záhrebu ešte neboli. Počas celého pobytu atmosféra v autobuse bola veselá a živá. Celý program pobytu bol zaujímavý a obohatení návštevou mnohých skvostných miest Slovenska.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top