XXVI. Valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 17. mája 2022 o 18 hod. sa v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20, konalo XXVI. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe. Predseda Zlatko Jevák privítal všetkých prítomných členov, navrhol program rokovacieho poriadku zhromaždenia a do pracovného predsedníctva navrhol okrem seba, Alenu Baliovú, podpredsedníčku Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte: matica) a Vladimíra Balia, tajomníka. Predložený rokovací poriadok a pracovné predsedníctvo bolo jednomyseľne prijaté. Podpredsedníčka matice podrobne zhrnula všetky aktivity, ktoré sa matici podarilo uskutočniť v roku 2021 a ktorá bola kvôli pandémii koronavírusu dosť obmedzená vzhľadom na zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí. Zvlášť vyzdvihla slávnostný večer, ktorý sa konal 17. decembra 2021 pri príležitosti osláv Dvadsiateho piateho výročia vzniku Matice slovenskej v Záhrebe (1. decembra 2020) a predstavenie knižnej dvojjazyčnej publikácie Dvadsiate piate výročie Matice slovenskej v Záhrebe. Členovia boli informovaní o prehľade finančných prostriedkoch matice za rok 2021, jej príjmy a výdavky, ako aj o členských príspevkoch.

Ďalej, podpredsedníčka informovala členov o najbližších plánovaných akciách matice s tým, že matica už realizovala, z naplánovaného programu, výstavu veľkonočných kraslíc a v rámci umelecko-literárnej sekcie pripravila tvorivú dielňu. Taktiež s radosťou informovala členov o plánovaných tradičných študijných cestách do matičnej krajiny, ako aj v Chorvátsku. Na záver predseda Zlatko Jevák pozdravil nových zaregistrovaných členov. Po ukončení valného zhromaždenia sa pre členov premietol dokumentárny film z roku 2013, zo študijnej cesty po oravskom regióne na Slovensku.

Film matica získala z archívu Chorvátskej rádiotelevízie a ktorý bol odvysielaný v rámci relácie Menšinová mozaika (chorv. manjinski mozaik). Tajomník matice o filme povedal pár slov a v krátkosti predstavil región Orava. Celý pobyt na Slovensku nahrával štáb Chorvátskej rádiotelevízie, ktorý s matičiarmi cestoval. Všetci tí, ktorí sa vtedy na študijnom pobyte zúčastnili si zaspomínali na krásny čas, ktorí na Slovensku prežili. Na záver sa matičiari družili pri sladkých dobrotách pripravených členkami Anou Jevákovou a  Đurđicou Sušovou.

Autor: A.B.
Foto: I.P.P. i V.B.

Scroll to Top