XXII. Riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 23. januára 2018 sa konalo v poradí už 22. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu o 18 hod., na ktorom sa zúčastnilo 38 členov zo 76. Valné zhromaždenie viedol podpredseda MSZ Zlatko Jevák, st. pretože predseda MSZ  Zlatko Jevák,ml. musel kvôli nepredvídateľným udalostiam náhle odcestovať do zahraničia. Na začiatku zhromaždenia podpredseda MSZ pozdravil všetkých prítomných a prečítala program valného zhromaždenia.

Po odznení chorvátskej a slovenskej štátnej hymny, do pracovnej komisie podpredseda navrhol Đurđicu Suša i Željku Hlinka. Ďalej v krátkosti zrekapituloval taktiež finančnú správu za rok 2017, ktorá však bola všetkým členom vopred zaslaná poštou, ako aj návrh programu za rok 2018.

V programe za rok 2018 si zvlášť pripomenie výročia narodení   významných slovenských literárno-kultúrnych osobností ako sú Martin Kukučín, Salamon Berger, Ivan Branislav Zocha, Andrej Hlinka a Martin Rázus. Treba spomenúť, že MSZ je jediná z 15 matíc pôsobiacich v Chorvátsku, ktorá vydala najviac kníh o významných slovenských osobnostiach, politického, kultúrneho a literárneho života, ktorí pôsobili nie len na Slovensku, ale aj v Chorvátsku a na ktorých môžu byť Slováci v  zahraničí hrdí. Alena Bali, členka výkonného výboru doplnila, že aj tento rok budeme spolupracovať s Koordináciou rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb, najmä pri organizovaní výstav národnostných menšín počas veľkonočných sviatkov, pri prezentácii menšín v Záhrebe pri príležitosti Dňa národnostných menšín v Záhrebe atď. Založíme v rámci MSZ literárno-umeleckú sekciu. V rámci „Dní slovenskej kultúry“, ktoré už každoročne pripravuje Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku, by sme sa chceli pripojiť k realizácii programu. Na záver roka pripravíme už tradičný predvianočný koncert.Valné zhromaždenie sme ukončili pripraveným občerstvením a  družením.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top