XX. Riadne a volebné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 19. januára 2016 sa konalo už v poradí 20. riadne valné zhromaždenie a zároveň aj volebné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe v priestoroch Českého národného domu o 18 hod., na ktorom sa zúčastnilo 53 členov. Volebné zhromaždenie sa začalo chorvátskou a slovenskou hymnou, ktoré zaspieval spevácky súbor KUS Industrogradnja pod vedením prof. Tome Živkoviča.

IMG_0023

Na začiatku zhromaždenia predsedajúci Matice slovenskej v Záhrebe Zlatko Jevák pozdravil všetkých prítomných a navrhol do pracovného predsedníctva Vjerku Pifatovú Alenu Baliovú, ako aj ďalších členov potrebných na riadny priebeh zasadania. V krátkosti zhrnul bohatú činnosť MS za minulý rok 2015 a taktiež podal finančnú správu za rok 2015, ktorá však bola všetkým členom vopred zaslaná poštou. Zlatko Jevák predložil návrh programu MS Záhreb na rok 2016, s tým, že aj tento rok chceme pripraviť sedem kultúrnych, spomienkových večerí, na jar 2016 máme v pláne vydať knihu o Štefanovi Moysesovi a na jeseň 2016 spomienkovú knihu, v ktorej bude obsiahnutá naša činnosť za posledných 10 rokov našej Matice. Ako každý rok aj tento pripravíme študijný zájazd na Slovensko a poznávacie zájazdy do Benátok, Nového Sadu. Nebude chýbať ani predvianočný koncert na ktorom vystúpi kultúrna umelecká skupina “Franjo Strapač” z Iloku.

foto3

Zasadnutie pokračovalo dôležitým bodom programu a to voľbou členov výkonného výboru, predsedu a podpredsedu Matice.
Za novú predsedníčku Matice slovenskej v Záhrebe bola jednohlasne zvolená Alena Baliová, za podpredsedu bol jednohlasne zvolený Zlatko Jevák. Do výkonného výboru Matice boli jednohlasne zvolení títo členovia: Juraj Ivandić, Zlatko Jevák, ml., Vjerka Pifatová, Katarina Dragićová, Lidija Briševcová, Željka Hlinková, Dragutin Ivančić. Do dozorného výboru boli zvolení Ana Đikanovićová, Višnja Bukovićová a Vladimír Bali.

foto 1

Po uskutočnenom hlasovaní nová predsedníčka Alena Baliová vo svojom príhovore vyjadrila, že prijať predsedníctvo Matice nebolo ľahké rozhodnutie a hlavne že to bude ťažké prevziať túto úlohu od pána Jeváka, najmä po tak dlhej dobe jeho úspešnej práce a vedenia Matice, ktorý je aj jej zakladateľ. 20 rokov je dlhá doba pravidelného pripravovania programu, zodpovednosti a aktívnej činnosti nie len v Chorvátsku, ale aj v matičnej krajine – Slovensku. Za to sme sa mu poďakovali veľkým potleskom a odovzdali mu spomienkový darček. Ďalej v krátkosti vyjadrila niektoré svoje plány a určite jeden z projektov by malo byť vytvorenie webových stránok Matice, aby sa ja aj takýmto spôsobom zviditeľnila. Vyzvala všetkých, ktorí majú vôľu a dobré nápady, ktoré môžu obohatiť aktivity Matice, aby sa ozvali. Na konci zaželala Matici, teda všetkým členom, ešte veľa rokov úspešnej práce, dobrých projektov a že na posledných 20 rokov môžeme pozerať ako na tzv. plnoletosť Matice, z ktorej sa môžeme učiť, byť múdrejší, rozhodnejší a oveľa viac spokojnejší v našom spoločnom stretávaní sa. Na záver poďakovala za preukázanú dôveru.

foto2

Na konci zhromaždenia predsedníčka súboru Industrogradnja Katarína Kolakovičová odovzdala pánovi Jevákovi darček ako znak dlhoročnej spolupráce s Maticou a zaspievali ešte niekoľko slovenských a chorvátskych piesní.

autor:A.B.
foto:V.B.

Scroll to Top