XVI. valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 24. januára 2012 sa konalo XVI. valné zhromaždenie Matice slovenskej Záhreb v miestnostiach Českého národného domu na Šubičovej ulici 20. Na začiatku KUS Industrogradnja v Záhrebe zaspieval chorvátsku a potom slovenskú hymnu a predseda Matice slovenskej Záhreb Zlatko Jevák privítal prítomných a ospravedlnil pána Vladimira Bileka, zástupcu českej a slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskom parlamente a pána Andriju Kurica, predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku, kvôli už dohodnutým povinnostiam. Do predsedníctva boli zvolené Ivana Briševac a Katarina Ralbovsky. Matica slovenská Záhreb v minulom roku pripravila osem literárnych spomienkových večerov, promovali sme dve knihy – preklad knihy Rysavej jalovice od Martina Kukučína, ktorú sme vydali spoločne s lektorátom slovenčiny na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity a knihu pána Ferdiša Takáča Tamo daleko, daleko – od mora, ktorú samostatne vydala Matica slovenská Záhreb. Túto knihu sme promovali najprv v Záhreb a 10. decembra 2011 v Devínskej Novej Vsi. Na preklad Kukučínovej poviedky Rysavá jalovica sme dostali 2.400, – Eur od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem toho sme pripravili aj štyri študijné zájazdy do zahraničia. Prvý s Predstaviteľom talianskej menšiny mesta Záhreb pri príležitosti osláv 150. výročia zjednotenia Talianska a to do miest Bologne, Ravenny, Ríma a do San Marina. Druhý zájazd na Oravu, tretí do Bavorska a štvrtý adventný zájazd do Bratislavy. Bohatý program práce v minulom roku sme úspešne zvládli, lenže sme ešte stále nevyriešili problém miestností, v ktorých by sme mohli rozšíriť naše aktivity a stretávať sa viac ako jeden krát mesačne.

V programe práce za rok 2012 plánujeme pripraviť deväť literárnych večerov, vydať dve knihy a to prvú od prof. Dr. Matúša Kučeru Slováci a Chorváti cez históriu a druhú Zborník od viacerých chorvátskych autorov o historických, kultúrnych, hospodárskych a náboženských kontaktov Chorvátov a Slovákov. Plánujeme aj tri študijné zájazdy a to koncom apríla do Bratislavy a Českých Budějovíc, Telči, Českého Krumlova, Hluboká, koncom septembra do Iloku a Vukovaru a adventný zájazd začiatkom decembra do Bratislavy. Návrh výkonného výboru o novej členke Katarine Ralbovskej bol väčšinou hlasov prítomných matičiarov schválený a len dvaja ( P. Šomođi a Z. Maštrovič) mali svoj návrh, ktorý väčšina odmietla. Celkovo sa na zhromaždení zúčastnilo 39 matičiarov a do konca roka členské príspevky zaplatilo len 75 členov, takže kvórum bolo splnené. Zhromaždenie skončilo vystúpením KUS Industrogradnja pod vedením prof. Toma Živkoviča, ktorý odspieval dve slovenské a jednu chorvátsku pieseň. Predseda Matice slovenskej Záhreb Zlatko Jevák sa poďakoval súboru a predsedníčke Katarine Kolakovičovej dal pekný košíček kvetín a dirigentovi fľašu dobrého vínka. Občerstvenie bolo pripravené a mnohí členovia, ktorí sa prihlásili na zájazd koncom apríla (28. apríla – 1. mája 2012) zaplatili prvú splátku. Ďalšie stretnutie matičiarov bude 21. februára pri príležitosti 160. výročia úmrtia básnika a jazykovedca Jána Kollára.

autor: Z.J.
foto: V.B.

Scroll to Top