Výstava veľkonočných kraslíc v Záhrebskom kraji

Vďaka spolupráce dvoch Koordinácií rád a predstaviteľov Mesta Záhreb a Záhrebského kraja sa už po druhý rok dňa 7. apríla 2017 konala výstava veľkonočných kraslíc, tento krát v Pučkom otvorenom učilišti vo Veľkej Gorici (tzv. hlavnom meste Záhrebského kraja). Zúčastnilo sa na nej desať národnostných menšín Mesta Záhreb a Záhrebského kraja (bosnianska, česká, maďarská, macedónska, poľská, ruská, slovinská, talianska a ukrajinská) samozrejme nechýbala ani slovenská.

gorica-13

Výstavu otvorili Franjo Vondraček, predstaviteľ českej národnostnej menšiny Záhrebského kraja, Zoltan Balaž Piri, predseda Rady maďarskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb, predseda Koordinácie maďarskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a tajomník Koordinácie rád a predstaviteľov národnostnej menšiny Mesta Záhreb. V mene župana Záhrebského kraja prítomných pozdravil Vlado Horina. Každá z menšín vo svojom výstavnom priestore vystavila ozdobené kraslice, veľkonočné koláče a tradičné veľkonočné predmety, ktoré sú jej rozpoznateľným rysom. Viditeľné je, že každá menšina v Chorvátsku si svoju veľkonočnú tradíciu udržiava a s pýchou prezentuje. Svoje tradičné kraslice vystavila aj slovenská menšina, ktorú reprezentovala Matica slovenská v Záhrebe a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb (Zlatko Jevák,ml.).

gorica-15

Po otvorení výstavy kraslíc, bol prítomným premietnutý dokumentárny film “Národnostné menšiny v Záhrebskom kraji,” v réžii Saše Jelovčića. Film predstavil Imbro Berkeš, predseda Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín Záhrebského kraja a Memetali Zenuni, predseda Rady albánskej národnostnej menšiny Veľkej Gorice a bývalý predseda albánskej národnostnej menšiny v Záhrebskom kraji, ktorý hovoril o význame filmu pre budúce generácie a zachovanie národnej identity. V kultúrnom programe kapela pri Českej besede z Dubravy Vrbovečkej prítomným zaspievala niekoľko českých pesničiek.

autor: A.B.
foto: V.B. a M.H.

gorica-21
gorica-45
Scroll to Top