Veľkonočná tvorivá dielňa

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov Matica slovenská v Záhrebe (Matica) v rámci literárno-umeleckej sekcie, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a pod hlavičkou Zástupcu slovenskej národnostnej menšiny v meste Záhreb zorganizovala v piatok 22. marca 2024 o 18 hod. v priestoroch Českého národného domu na Šubićovej ulici 20, veľkonočnú tvorivú dielňu pre členov Matice.

Účastníci tvorivej dielne, si mohli vybrať ktorou technikou budú ozdobovať vajíčka. Ozdobovali sa polystyrénové a drevené vajíčka, podľa toho či sa vajíčka maľovali akrylovými farbami alebo ozdobovali drôtikom. No boli aj takí, ktorí chceli radšej maľovať jarnú prírodu a vedúci tvorivej dielne Josip Bali pre nich namaľoval obraz s jarnou prírodou. Niektorí si vybrali maľovanie polystyrénových vajíčok a k tomu mali pripravené aj typické slovenské vzory, ktoré sa na ozdobovanie používajú. Tí, ktorí si chceli vyskúšať ozdobovanie vajíčok drôtikom si prisadli ku Alene Baliovej, podpredsedníčke Matice, ktorá im ukázala ako sa drevené vajíčko opletá drôtikom. Účastníci tvorivej dielne, ktorých bolo spolu 9 sa dali do práce a každý sa do svojej činnosti, ktorú si vybral, zahĺbil a skoncentroval. Zvlášť práca s drôtikom pre mnohých nebola jednoduchá, pretože treba mať pevnú ruku a určitú zručnosť, ktorá sa s časom samozrejme naučí. No, všetci boli nakoniec so svojimi výtvormi spokojní. Účastníčky, ktoré ozdobovali vajíčka drôtikom, kvôli nedostatku času ich nemohli ukončiť, ale pre nich bolo dôležité, že zvládli a pochopili túto náročnú techniku a dokončia ich doma. Výsledky ich práce sa môžu vidieť na zdokumentovaných fotografiách.

Počas krátkej prestávky sa členovia osviežili koláčikmi od Any Jevákovej, ktorá svoju kreativitu vyjadruje aj pri pečení koláčov.  Tieto kreatívne dielne spájajú členov Matice, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Veríme, že aj ostatní členovia sa časom pripoja ku stálym účastníkom a nájdu v sebe skrytú tvorivosť, ktorú každý človek v sebe má.

Autor: A.B.
Foto: V.B. i A.B.

Scroll to Top