Večerný koncert klasickej hudby

Júlové stretnutie členov a priateľov Matice slovenskej v Záhrebe sme zorganizovali 13. júna 2017 v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20 o 18 hod. Tentokrát sme v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Vlády Chorvátskej republiky a Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb pripravili večerný koncert klasickej hudby s repertoárom slovenských, chorvátskych, českých a rakúskych diel. Koncert pre nás pripravilo „Duo Katarina a Marija“ , ktoré spoločne vystupujú už od študentských čias. Katarina Javora (klavír) a Marija Lešaja (sopránistka) majú už za sebou viacero úspešných koncertov a zúčastnili sa na mnohých festivaloch ako napr. Omišké kultúrne leto, Blatské kultúrne leto, Petrskirche vo Viedni, Gospićský kultúrny festival atď.

Prezentujú sa predovšetkým so skladbami z rôznych štýlových období a do svojho repertoáru zaraďujú zahraničných a chorvátskych skladateľov. Obidve mladé dámy vyštudovali Vysokú školu múzických umení v Záhrebe a ďalej pokračovali v štúdiách vo Viedni. Marija nám odsievala so svojím sopránovým hlasom skladby od Krsta Odaka, Borisa Papandopula, Tomislava Uhlika, Eugena Suchoňa a Antonina Dvořáka, na klavíry ju sprevádzala Katarina. Na koncert prišla aj nezávislá televízia „Jabuka TV“ a Portál Národnostných menšín, kde sú všetky naše manifestácie zaznamenané a zdokumentované fotografiami. Koncert bol vskutku balzam pre dušu a všetci ktorí sme sa ho zúčastnili obdivovali sme dar a umenie týchto dvoch dám. Marija Lešaja je manželkou Stipe Bagarića nášho profesora slovenčiny a fonetiky, ktorý vedie kurz slovenského jazka. Na záver sme všetkým prítomným zaželali krásne prežitie letných prázdnín a potom sme sa spoločne družili pri malom občerstvení.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top