Večer dokumentárneho filmu zo študijnej cesty záhrebských matičiarov

Matica slovenská v Záhrebe je známa tým, že už viac ako dvadsať rokov tradične každý rok cestuje do matičnej krajiny, kde spoznáva jej každý kút. Bohužiaľ, naposledy boli matičiari na Slovensku v roku 2019 v Bratislave na Advente. Keďže sa hovorí, „keď nepríde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi“, predsedníctvo Matice slovenskej v Záhrebe sa rozhodlo pripraviť pre členov cyklus večerov dokumentárnych filmov zo študijných ciest na Slovensko z rokov 2013, 2014 a 2016, na ktorých sa zúčastnil aj štáb Chorvátskej rádiotelevízie, a ktoré boli odvysielané v televízii v rámci relácie Menšinová mozaika (chorv. manjinski mozaik). Filmy z rokov 2013 a 2014 Matica slovenská v Záhrebe premietla na stretnutí 15. marca a 17. mája 2022.

So štábom matičiari prešli východnú časť Slovenska a oravský región a v roku 2016 obišli Bratislavu, Trnavu a Brno (Česko). Večer filmu sa konal v utorok 21. júna 2022 o 18 hod. v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20. Tajomník matice Vladimír Bali pred premietnutím filmu v krátkosti porozprával o miestach, ktoré matičiari navštívili, spomenul napr. v Brne hrad Špilberk a Pernštejn, v Trnave sa členovia zastavili pri pamätnej tabuli Juraja Haulika, kde položili vavrínový veniec, Bratislavský hrad atď.

Celý pobyt na Slovensku nahrával štáb Chorvátskej rádiotelevízie, ktorý s matičiarmi cestoval a spracoval nahratý materiál do podoby dokumentárneho filmu tak, aby film priblížil aj širokej spoločnosti divákov na obrazovkách. Po skončení filmu všetkých pochytila chvíľka nostalgie, ale pravdepodobne budúci rok záhrebskí matičiari na jar znova zbalia kufre a vyrazia za novým spoznávaním Slovenska. Na záver sa matičiari družili pri neodolateľných koláčoch od členiek Any Jevákovej a Đurđice Sušovej.

Autor: A.B.
Foto: A.B.

Scroll to Top