Tvorivá dielna Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Matica slovenská v Záhrebe pripravila pre členov ďalšiu dvojhodinovú tvorivú dielnu v priestoroch Českého národného domu na Šubičovej ulici 20, dňa 29. apríla 2022. o 18 hod. Členov Matice slovenskej v Záhrebe čakalo opäť ďalšie maliarske dobrodružstvo a najmä nedočkavosť čo sa tento krát bude v tvorivej dielni maľovať. Kurz sa koná v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a s podporou Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb.

Na kurze sa zišlo desať nadšencov, medzi nimi aj nová mladá členka Tena Bešlićová, ktorí s radosťou v očiach očakávali kedy už začnú. Podľa výberu vedúceho kurzu Josipa Balia účastníci maľovali umelecké dielo pod názvom Jeseň v Bavorsku z roku 1908 od najznámejšieho ruského maliara 20. storočia Vasilya Vasilyeviča Kandinského, jedného z prvých tvorcov čistej abstrakcie v modernej maľbe. Všetci sa pustili do práce a snažili sa  toto dielo vnímať svojimi očami a preniesť svoje videnie obrazu na plátno.  Z pomedzi stálych účastníkov kurzu sa pomaly vykľuli skutoční umelci a to sa dá zistiť z prác, ktoré účastníci kurzu držia na priložených fotografiách. Atmosféra na kurze ako vždy bola veselá, účastníci sa snažili navzájom podporovať pozitívnymi a povzbudivými slovami a vedúci kurzu veľmi ochotne pomáhal účastníkom pri maľovaní, vysvetľoval ako môžu kombinovať farby a odtiene, aby obraz vyzeral realistickejšie a zároveň každému dal slobodu tvorenia vlastnej perspektívy. Počas krátkej prestávky sa účastníci kurzu občerstvili výbornými koláčmi, ktoré  pripravila  členka Matice slovenskej v Záhrebe Ana Jeváková.

Veríme, že v rámci kurzu maľovania v tvorivej dielni členovia Matice slovenskej v Záhrebe rôznych vekových kategórii, nájdu miesto aktívneho relaxu a oboznámia sa s novými výtvarnými technikami. No a podmienkou účasti nie je talent, ani predchádzajúce skúsenosti s tvorbou, ale nadšenie, chuť a otvorenosť pre nové výzvy.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top