Slovenčina naša – Kultúrno-umelecký program

Tak ako sa skončil školský rok našim chorvátskym žiakom, skončil sa aj kurz slovenského jazyka členov Matice slovenskej v Záhrebe pod vedením profesora Stipe Bagarića, ktorý sa začal 9. marca 2016 vďaka finančnej podpore Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb Zlatka Jeváka,ml. Na začiatku kurzu sa prihlásilo deväť účastníkov neskôr sa pripojili ešte dvaja.

foto3

Dňa 14. júna 2016 o 18 hod. v Českej besede účastníci kurzu pripravili pre nás kultúrno-umelecký program, teda ukázali nám čo všetko sa naučili za tých par mesiacov. Na úvod prof. Stipe Bagarić v krátkosti predstavil slovenský jazyk, jeho gramatiku, podobnosti a rozdiely s chorvátskym jazykom. Povedal pár slov o kurze, o tom čo všetko sa na kurze učili, že sa dobre zabávajú, že materiál na výučbu si pripravuje sám a že vždy stačí dobrá vôľa z oboch strán a „projekt“ je na svete. Po mene predstavil aj všetkých účastníkov kurzu, ktorými sú: Zlatko Jevak,ml., Indira Popovová Potkonjaková, Branka Radelićová, Vanja Markovićová, Davor Marković, Vladimír Bali, Helena Šokićová, Dijana Latkovićová. Katarína Šokićová, Željka Hlinková a Darko Ćorković sa bohužiaľ vystúpenia nemohli zúčastniť kvôli nepredvídavým okolnostiam.

foto1

Na programe sa podieľali Vladimír Bali, tajomník Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, ktorý zarecitoval báseň Janka Matuška Nad Tatrou sa blýska od ktorej prvé dve slohy piesne tvoria štátnu hymnu Slovenska a báseň aj sám preložil. Manželsky pár Davor a Vanja Markovići, Branka Radeličová a Indira Popovová Potkonjaková prerozprávali neobyčajný príbeh od autora Dušana Tarageľa Rozprávka o Paľkovi a zmrzline o chlapčekovi, ktorý jedol stále len zmrzlinu. Pri tejto príležitosti účastníci kurzu sami preložili príbeh na chorvátsky jazyk. Pán Zlatko Jevák,ml., predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, krátkym cestopisom opísal nedávnu študijnú cestu na Slovensko a Česko, čo si aj sám preložil. Indira Popovová Potkonjaková predniesla slovenskú báseň Jesenná láska od Miroslava Váleka básnika z 20. storočia. Na konci všetci účastníci kurzu zborovo zaspievali pieseň slovenskej rockovej skupiny Desmod pod názvom Vyrobená pre mňa a na gitare ich sprevádzal prof. Stipe Bagarić. Na záver kultúrno-umeleckého programu prof. Stipe Bagarić pozval všetkých, ktorí majú záujem o učenie slovenského jazyka, aby sa k nim pridali na jeseň, kedy kurz bude pokračovať.

foto 2

Pán Zlatko Jevák, podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe ešte oboznámil členov s plánovanými aktivitami na jeseň 2016, ktorej najdôležitejším programom bude predstavenie dlho plánovanej knihy Štefan Moyzes – slovačkohrvatski velikán, ktorú predstavia Dr. Agnesza Szabo, historička a Dragutin Ivančič dňa 26. októbra 2016 v priestoroch Matice chorvátskej v rámci Dní slovenskej kultúry v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Poprial všetkým krásne letné prázdniny do skorého videnia v septembri 2016.

Po bohatom kultúrnom vyžití sme ochutnali fantastické domáce koláče pani Anny Jevákovej, manželky pána Zlatka Jeváka, predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb, ktorá ich pri tejto príležitosti pre nás napiekla.

autor: A.B.
foto: T.H.

Scroll to Top