Tradičný predvianočný koncert v Záhrebe

Veršami slovenskej vianočnej básne Vianoce sme otvorili tohoročný predvianočný koncert, ktorý sa konal v sobotu dňa 9. decembra 2017 o 18:00 hod. v divadle Vidra. Organizátorom bola Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatkom Jevákom,ml. a pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov Chorvátskej republiky.

Tento krásny predvianočný večer svojou návštevou vyzdvihli a spríjemnili vzácni hostia: predstavitelia Slovenského veľvyslanectva v Chorvátskej republike: Linda Karašová, konzulka, Marián Slobodník, radca a policajný pridelenec, ďalej Đuro Deželić, prvý veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku, Josip Krajčí, podpredseda pre informovanie a školstvo Zväzu Slovákov v Chorvátsku a predseda Matice slovenskej v Lipovľanoch, Vlatko Mudroh, predseda Matice slovenskej v Iloku, Zlatko Jevák,st., zakladateľ a podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe, Stjepan Sučić, podpredseda Matice chorvátskej a predstavitelia talianskej, ruskej a poľskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Pani konzulka sa prihovorila prítomným a pozdravila ich. O príjemný večer plný hudby, spevu, veselosti a radosti sa postarala Slovenská kultúrna umelecko-vzdelávacia skupina Ľudovít Štúr z Iloka (SKUVS Ľudovít Štúr), ktorá vykonáva svoju činnosť v rámci Matice slovenskej v Iloku a Miešaný spevácky zbor „LIRA“ a Kultúrno-umelecká skupina „LIPA“ tamburášska skupina z Lipovľan pod vedením profesora Franje Rodića. Lipovľanci prítomným zaspievali slovenské a chorvátske piesne: Ten, koho more zem, nebe, Ideme, ideme, ale nevieme kam, Po nábreží koník beží, Slovenské mamičky, Nebesa odozgo rosite, Zdravo Marijo, Raduj se, o Betleheme. Na záver zaspievali najlepšiu vianočnú koledu Tichá noc, svätá noc, ktorá je preložená do všetkých jazykov sveta a ktorá sa spieva na Vianoce v každej krajine. SKUCS Ľudovít Štúr z Iloka sa predstavilo bohatým a veselým programom: po ilockým tancom, tancami z Margecian, fľaškovým tancom, tancami čardáše z Čekoviec a tanec v ilockom poli.

Ženská spevácka skupina zaspievala piesne: Chodila dievčina, Za nič mi je za nič, mužská spevácka skupina zaspievala Borovka, borovka, A čo koho do toho. Sólo piesne zaspievali Gabrijela Činčurak, Monika Mudroh, Vladimíra Matuš a Adam Zajac, žiak 4. ročníka Základnej školy, ktorý si svojim nástupom a hlasom osvojil celé obecenstvo. Na záver svojho pestrého programu prítomným zavinšovali k nastávajúcim vianočným sviatkom vianočné vinšovačky Preveľká radosť a Čas radosti veselosti. Predvianočný večer sme spestrili rozprávaním o vianočných symboloch a obyčajoch. Keďže SKUCS Ľudovít Štúr z Iloka (40 účinkujúcich) pricestoval z druhého konca republiky už v dopoludňajších hodinách Zlatko Jevák,ml., predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a slečna Renáta, profesionálna turistická sprievodkyňa privítali našich hostí v centre mesta Záhreb. Pre nich pripravili trojhodinovú prehliadku po „adventnom“ Záhrebe. Iločania si prehliadli Záhrebskú katedrálu, Námestie Bana Josipa Jelačića, park Zrinjevac, klzisko na Tomislavovom námestí, tunel Grič a iné atraktívne miesta. Slečna Renáta, ktorá študovala slovakistiku na Filozofickej fakulte záhrebskej univerzity odpovedala na všetky otázky hostí ako v chorvátskom, tak aj v slovenskom jazyku. Niektorí z mladších účinkujúcich prvý krát navštívili Záhreb, ktorý ich očaril dvojnásobne a to práve v čase Adventu. Po prehliadke mesta sme hostí pozvali na obed do reštaurácie “Stari fijaker” na úpätí starého mesta Griča.

Po pestrom, čarovnom kultúrnom programe sme pripravili patričné pohostenie pri ktorom sme sa spoločne družili. Verím, že atmosféru ktorú mohli všetci počas večera precítiť si mohli odniesť so sebou domov a ešte dlho budú na ňu spomínať.

autor: A.B.
foto: V.M.

Scroll to Top