Rozhovor s členkou Matice slovenskej v Záhrebe Đurđicou Sušovou (rodenou Tribuljakovou)

Predstavte sa prosím čitateľom časopisu Prameň a povedzte nám, odkiaľ pochádzajú Vaše slovenské korene?

Moje meno je Đurđica Sušová, rodená Tribuljaková. Narodila som sa v roku 1955 v Záhrebe, ale moje korene pochádzajú zo Slovenska. Totiž moja mamka Franca Tribuljaková sa narodila v obci Našički Markovac a jej pradedovia pochádzajú priamo zo Slovenska, o čom svedčí aj písomný záznam v knihe Slováci v Chorvátsku od autorky prof. Kvetoslavy Kučerovej, ktorá v knihe spomína priezviská Tribuljak, Hohoš, Strapač a iné. Priezvisko Tribuljak som nosila až kým som sa nevydala a prevzala mužove priezvisko Suša.

Narodili ste sa v Záhrebe, ale určite máte pekné spomienky na svoju rodinu z Našického Markovca, spomeniete si na niektorú z nich?

Ako som už spomenula, narodila som sa v Záhrebe, ale všetky moje školské prázdniny som strávila v Našičkom Markovci u môjho ujka Joza Tribuljaka (brata mojej mamky) a tety Julky rodenej Hohošovej.  Na tie krásne dni aj dnes spomínam. Hrali sme sa na ulici bosí. Každý deň som išla s deťmi z dediny na pašu pásť kravy a keďže všetky deti hovorili po slovensky, rečová komunikácia medzi nami bola trocha horšia, ale časom sa to zlepšilo. Dnes ma veľmi mrzí, že som sa vtedy nenaučila hovoriť po slovensky teda svoj materinský jazyk. Keďže som vyrastala v Záhrebe a moja mamka už zomrela bola by som nesmierne rada, ak by sa mi prostredníctvom redakcie Prameň niekto z mojich Tribuljakovcov alebo Hohošovcov, ktorí nosia tieto priezviská, po prečítaní tohto rozhovoru, ozvali.

Ste jednou z mladších členiek Matice slovenskej v Záhrebe (MSZ), ale zároveň aj najaktívnejšou, čo Vás motivovalo pripojiť sa k slovenskému združeniu, teda kedy ste sa rozhodli pripojiť?

Keď som odišla do dôchodku v roku 2014, začali sa vo mne prebúdzať slovenské gény a niečo ma priťahovalo hľadať svoj pôvod. Začala som hľadať na internete, či v Záhrebe existuje nejaké slovenské združenie. Vďaka webovej stránke zástupcu slovenskej menšiny v Záhrebe a Matice slovenskej v Záhrebe som našla skupinu krásnych ľudí so slovenskými koreňmi a do MSZ som sa pripojila 19. septembra 2017.

Aktívne sa zúčastňujete všetkých aktivít MSZ, a to nielen svojou prítomnosťou, ale aj svojim kreatívnym prejavom, napr. výrobou kraslíc, rôznych tombolových pamätných predmetov počas študijných ciest, vyšívate záložky do kníh so slovenskými motívmi, počas pravidelných stretnutí členov MSZ a gastronomických menšinových manifestácií pečiete koláče a varíte slovenské jedlá a pod., no a musím spomenúť že ste taktiež účastníčkou kurzu maľovania, odkiaľ beriete toľko energie, vôle a hlavne nápady?

Áno, som skutočne veľmi aktívna, pretože chcem si vynahradiť všetok stratený čas a tak prispieť k tomu, aby sme sa v našej matici cítili príjemne a spoznávali našu domovinu Slovensko počas našich tradičných študijných ciest. Slováci a Chorváti sú pracovití teda činorodí ľudia, takže som hádam niečo z tej cnosti zdedila aj ja (smiech). Moja mama často varila slovenské jedlá a tak niektoré z nich zostali aj v mojom jedálničku (zemiakové placky, dusené paprikové zemiaky na cibuľke atď.)

Jednou z aktivít MSZ je kurz slovenského jazyka, na ktorom sa zúčastňujete, nakoľko Vám kurz pomohol obnoviť si  slovenský jazyk?

Áno, som účastníčkou kurzu a som šťastná keď počujem svoju materinskú reč, no roky robia svoje a je mi čoraz ťažšie zapamätať si slovíčka. Taktiež musím priznať, že slovenský jazyk je dosť ťažký. Veľa rozumiem, ale nehovorím, čo ma dosť mrzí. Verím, že kurz slovenského jazyka bude po dlhšej prestávke ďalej pokračovať.

Hovorí sa, že Slováci a Chorváti sú si veľmi podobní charakterom, tradíciami, jazykom, čo si Vi myslíte?

Áno, súhlasím s tým. Tieto dva národy majú veľa toho spoločného. Slováci sú veselí, spoločenskí, pracovití a starostliví ľudia a to sa dá povedať aj o väčšine Chorvátov.

Všetci členovia MSZ Vás poznajú ako veľmi veselú, tvorivú, energetickú a spoločenskú členku, ktorá má vždy niečo pripravené v rukáve, nejaké prekvapenie pre členov alebo nejaký nápad na realizáciu. Ako ste trávili čas bez stretnutí MSZ a dočasného zákazu stretávania sa kvôli pandémii COVID-19?

Veľmi mi chýbali pravidelné stretnutia s členmi a program našich činností, ktorý plánujeme na celý rok, pretože sa vždy dozviem veľa informácií ako napr. o prepojení Slovákov a Chorvátov v minulosti. Celý čas, ktorý som trávila doma, som venovala rôznym ručným prácam, ktoré sa nám zídu pri matičných aktivitách a skúšala som nové recepty na koláče, ktoré si počas našich stretnutí doprajeme.

Úzko spolupracujete s predsedom MSZ Zlatkom Jevákom, ktorý je tiež zástupcom slovenskej národnostnej menšiny v Záhrebe. Ako by ste opísali vzájomnú spoluprácu?

Bola som v pracovnom pomere 40 rokov a počas tohto dlhého obdobia som spolupracovala s rôznymi ľuďmi. Keď som prišla do MSZ mala som dojem, že som medzi „svojimi“.  Moja prvá návšteva v Šubićovej ulici a spôsob akým ma medzi seba prijali potvrdil môj pocit, že sa nachádzam vo svojej rodine. Zlatko Jevák,ml.  ma predstavil všetkým prítomným a odvtedy som tu. Mrzí ma len to, že som neprišla skôr. Stretla som sa s úžasnými ľuďmi: Zlatkom, Anou, Vladimírom a Alenou a s mnohými ďalšími, ktorí sa stali mojimi drahými priateľmi. Spolupráca s uvedenými členmi je na vysokej úrovni, pretože si navzájom pomáhame, podporujeme sa, dávame námety na nové prednášky a vymýšľame program pre našich členov, aby bol zaujímavý. Každý z nich má svoju úlohu a schopnosti, ktoré v matici môže využiť. Taktiež sa snažíme na rôznych väčších manifestáciách prezentovať Slovensko v každej oblasti, čo vyžaduje dosť angažovanosti  a vôľu obetovať svoj voľný čas.

Ako vidíte budúcnosť MSZ z Vášho pohľadu, vzhľadom na veľké zmeny, ktoré sa okolo nás dejú skoro každý deň?

Určite by som chcela, aby sme našli nových členov so slovenským pôvodom, predstavili im naše aktivity, a tým ich presvedčili, aby sa k nám pripojili a nečakali toľko rokov ako ja a tiež aby pochopili, že pôvod odkiaľ sú ich predkovia je pre každého človeka veľmi dôležitý.

Ďakujem Vám za rozhovor.

Autor: A.B.
Foto: V.B. i A.B.

Scroll to Top