Riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

Keďže sa pravidelnými mesačnými stretnutiami Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) stali utorky aj v mesiaci októbri sa záhrebskí matičiari stretli na 25. riadnom valnom zhromaždení dňa 19. októbra 2021. v Českom národnom dome na Šubićovej ulici 20 o 18 hod. Zlatko Jevák, predseda MSZ, na začiatku zhromaždenia pozdravil prítomných členov MSZ a po zvolení pracovného predsedníctva, dozornej rady, zapisovateľa, overovateľov zápisnice atď., skonštatoval, že tohoročné aktivity MSZ boli minimálne a stretnutia všetkých členov sa konali len vtedy kedy bola priaznivá epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 v súvislosti s ochorením Covid-19.

V čase kedy bolo obmedzené stretávanie sa väčšieho počtu ľudí MSZ v rámci veľkonočných sviatkov pripravila druženie v malom kruhu členov, kde sa ozdoboval veľkonočný stôl so slovenskými kraslicami a druhými ozdobami v priestoroch kancelárie Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a  v rámci Literárno-umeleckej sekcie MSZ sa uskutočnil kurz maľovania s pravidelnými účastníkmi kurzu. Potom Zlatko Jevák oboznámil členov o ďalšom programe MSZ s tým, že dňa 23. novembra 2021 MSZ pripravuje v  spolupráci s Chorvátsko-českou spoločnosťou odbornú prednášku pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka, jedného z najvýznamnejších osobnosti politického života v čase komunistického režimu na Slovensku. V decembri pripravuje promóciu knihy Dvadsiate piate výročie Matice slovenskej v Záhrebe, ktorá je pokračovaním knihy Desiate výročie Matice slovenskej v Záhrebe.

Alena Baliová, podpredsedníčka MSZ zozbierala materiál o všetkých aktivitách MSZ za obdobie od roku 2006 do roku 2020 jej činnosti, ktorý bol podkladom na vydanie spomenutej publikácie doplnenej fotografiami a druhou dokumentáciou z činnosti MSZ. Predseda Zlatko Jevák poďakoval Alene Baliovej, že sa chopila takejto mravčej práce, ktorej hlavným cieľom bolo zviditeľniť neúnavnú činnosť Matice slovenskej v Záhrebe na jednom mieste. MSZ plánuje ešte v tomto roku dvojdňový pobyt v Bratislave počas adventného obdobia. Valné zhromaždenie sa ukončilo spoločným družením ku ktorému parí aj malé občerstvenie, ktoré pripravili Đurđica Sušová, Ana a Marija Jevákové.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top