Riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 13. februára 2024 sa konalo v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20 o 18 hod., v poradí už 28. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – Matica) na ktorom sa zúčastnilo 40 členov. Valné zhromaždenie otvoril a viedol predseda Matice Zlatko Jevák, ktorý pozdravil prítomných členov. Na zhromaždení sa zúčastnili aj Juraj Poláček, historik a turistický sprievodca, Milana a Jasmina Vidakovićovci z Vojvodiny, ktorí sa prvý krát spolu ako rodina zúčastnili na zhromaždení. Totiž, pán Milan je dlhoročným členom Matice a pracuje v Záhrebe. Manželka Jasmina je Slovenka a so synom prišla navštíviť manžela do Záhrebu, Ivan Jurjević, spisovateľ na voľnej nohe a Marek Stanojević, predstaviteľ poľskej národnostnej menšiny

Predseda Matice Zlatko Jevák urobil krátky prehľad minuloročných podujatí, ktoré Matica organizovala, ale aj na ktorých sa zúčastnila. Zvlášť vydvihol účasť Matice na manifestácii Matice slovenskej v Markovci Našičkom pod názvom 24. večer polesnjakov (zemiakových placiek) v Markovci, účasť na gastronomickej a kultúrnej manifestácii Deň národnostných menšín mesta Záhreb. V rámci literárno-umeleckej sekcie pri Matici zorganizovala kurzy maľovania a tvorivé dielne výroby kraslíc z korálok a maľované vajíčka, adventný koncert a ďalšie. Potom predseda prečítal finančnú správu za rok 2024, aj keď bola všetkým členom vopred zaslaná poštou a členom predstavil plán práce Matice na rok 2024. Cieľom Matice na rok 2024 je uskutočniť dve tvorivé dielne, šesť kultúrno-literárnych podujatí ku ktorým patrí aj večer veľkonočných slovenských kraslíc z tvorivej dielne a tradičný adventný koncert.  V programe Matice je taktiež zahrnutá aj jej aktívna účasť na spoločných manifestáciách s ostatnými krajanskými Maticami  a  inými menšinovými združeniami mesta Záhreb.

Matica slovenská v Záhrebe vo svojom programe mala každý rok naplánovanú študijnú cestu na Slovensko. No od roku 2019 sa jej to nepodarilo uskutočniť, preto je jej cieľom tento rok navštíviť Slovensko. Predseda Zlatko Jevák, na stretnutie pozval Juraja Poláčeka, historika a turistického sprievodcu, ktorý pre členov pripravil prezentáciu plánovanej cesty v máji 2024 pod názvom Výlet –  Veľká Morava jej historické oblasti na Slovensku a Morave (súčasť Česka). Matičiari by tak navštívili: Bratislavu, Devín, Trnavu – tzv. slovenský Vatikán, Skalicu, Mikulčice, Nitru, Kostoľany pod Tribečom a Ostrihom (Maďarsko). Členovia sa už dopredu tešia na plánovaný výlet. Po oficiálnom programe sa všetci družili pri sladkých  pochutinách, ktoré pripravili členky Matice Đurđica Sušová a Ana Jeváková a keďže je fašiangové obdobie nechýbali ani šišky plnené marhuľovým lekvárom.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top