Prvé tohoročné stretnutie záhrebských matičiarov

Čas veľmi rýchlo letí, a ani sa záhrebskí matičiari nenazdali a prešlo už skôr dva mesiace odkedy sa nekonalo žiadne stretnutie, ohľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Podľa rozprávania členov všetci sa už tešili na stretnutie, veď ľudia sú spoločenské tvory a všetkým druženie chýba. Stretnutie záhrebských matičiarov sa konalo dňa 15. marca 2022 v Českom národnom dome na Šubićovej ulici 20 a v rámci stretnutia sa premietol dokumentárny film zo študijnej cesty Matice slovenskej v Záhrebe na východe Slovenska v máji 2014, ktorú natáčal tím z Chorvátskej rádiotelevízie. Dokumentárny film bol odvysielaný v rámci relácie menšinová mozaika v roku 2014 pod názvom „Z domova do domova“.  Plánované stretnutie Matica pripravila pod hlavičkou Rady pre národnostne menšiny Chorvátskej republiky a v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb.

Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb privítal prítomných a zároveň vyjadril sklamanie, že neprišlo viac členov, no odôvodnenie je opodstatnené. Potom predal slovo Vladimírovi Baliovi, tajomníkovi Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb a Matice slovenskej v Záhrebe, ktorý podujatie po technickej stránke pripravil  a na úvod v krátkosti porozprával o mestách: Košice, Prešov, Bardejov, Spišské Podhradie a Spišský hrad, Levoča a Banská Bystrica, ktoré matičiari navštívili. Niektorí členovia, ktorí sa na ceste po východnom Slovensku zúčastnili sa mohli vo filme vidieť a pospomínať si na krásne časy v domovine s pocitom bezstarostnosti.

Po polhodinovom trvaní filmu členovia sa spoločne družili a spomínali na časy kedy sa dalo plánovať, tešiť sa a hlavne bezstarostne vyraziť aj za hranice Chorvátska, čo sa v dnešnej dobe bohužiaľ len taj jednoducho nedá, hlavne keď cestuje väčšia skupina ľudí.

Po malom občerstvení a výborných koláčoch od Any Jevákovej a Đurđice Šušovej sa matičiari vrátili do svojich domovov, s tým, že sa v apríli znova stretnú pri veľkonočnom podujatí, ktoré Matica pripravuje s výstavou originálnych ručne vyrobených slovenských kraslíc, ktoré tento krát pochádzajú z Prievidze od pani Zuzany Polákovej.

Autor: A.B.
Foto: A.B. i Z.J.

Scroll to Top