Priateľské stretnutie s matičiarmi z Iloka a návšteva mesta Vukovara

Najvýchodnejšie mesto Chorvátska s okolitými vinohradmi, pivnicami, bohaté kultúrne dedičstvo to je len pár charakteristík o meste Ilok, ktoré navštívila Matica slovenská zo Záhrebu v dňoch 26. a 27. septembra t.r. Prvé kroky matičiarov viedli do františkánskeho kostola Sv. Ivana Kapistrana, františkánskeho kazateľa, ktorý žil v Iloku a tu aj v roku 1456 zomrel. Známy je tým, že vďaka jeho taktickej bojovej obrane Srijema a okolia vojsko zastavilo pochod a plienenie Turkov. Bol vyhlásený za svätého a s jeho menom sa spája mnoho zázračných ozdravovaní. Ďalšou zástavkou bola návšteva svetoznámych Ilockých pivníc a degustácia ich výborných vín. Ilocké pivnice zásobujú svojim vínom všetky svetové trhy a už viac ako 50 rokov zásobujú kráľovský dvor v Londýne. Ročne vyprodukujú 5 miliónov litrov vína. Po degustácii vín s turistickým vláčikom matičiari obišli nekonečné zelené vinice v okolí Iloka. Večer sa konal hlavný bod programu a to bolo stretnutie s Maticou slovenskou v Iloku, ktorá ich srdečne a veľmi milo prijala. Pre nich pripravili umelecký program v podaní ilockého folklórneho súboru, bohatú večeru s výborným ilockým vínom a nechýbal ani tanec a spev.

polozenie venca

Na druhý deň ich čakala návšteva mesta Vukovara a cestou sa zastavili v Múzeu vučedolskej kultúry, ktorá je známa vďaka indoeurópskej populácie, ktorá sa usadila na pravom brehu Dunaja v najvýchodnejšej časti Chorvátska v období medzi 3000 a 2500 pred Kristom. Archeologické nálezy v tejto oblasti sú bohaté o rôzne predmety, ktoré vtedajší človek používal. Tu je vykopaná aj tzv. vučedolská holubica ktorá je považovaná za symbol mieru mesta Vukovar, keďže sa blízko neho nachádza archeologická lokalita Vučedol.

memorialny cintorin spolocna fotografia

Ďalej, matičiari navštívili memoriálny cintorín padlých vojakov – obrancov Vukovara. Predseda Matice slovenskej v Záhrebe Zlatko Jevák a členka Spoločnostichorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe položili ďakovný veniec padlým obrancom Vukovara pred hlavným krížom na cintoríne. Ostatok dňa bol určený obhliadke mesta Vukovar a jeho pamiatkam. V neskorých večerných hodinách sa vracali do Záhrebu plný dojmov, krásnych spomienok a nezabudnuteľného večera stráveného s matičiarmi z Iloka za čo im ešte raz touto cestou v mene predsedu Matice slovenskej Zlatka Jeváka a všetkých účastníkov srdečne ďakujú.

autor:A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top