Prezentácia Slovenska a slovenskej menšiny v Dome dôchodcov Ksaver

Na pozvanie Snježany Bubeníkovej, riaditeľky Domu dôchodcov Ksaver sme v rámci cyklu Menšiny v Chorvátsku – chorvátske bohatstvo, prijali pozvanie a predstavili slovenskú menšinu v Chorvátsku, ako aj našu matičnú krajinu. Prezentácia sa konala dňa 22. februára 2018 o 17:00 hod. v priestoroch Domu dôchodcov Ksaver na Nemetovej ulici 2 v Záhrebe. Na prezentácii sa za Maticu slovenskú v Záhrebe zúčastnili Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe a predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, Vladimír Bali, tajomník a Alena Bali. V Dome dôchodcov nás privítal pán Ivica Jurjević, ktorý je správcom Domu dôchodcov.

Zlatko Jevák predstavil slovenskú menšinu v Záhrebe a aktivity Matice slovenskej v Záhrebe. Všeobecne hovoril o slovenskej menšine teda Slovákoch žijúcich v Chorvátsku a združených vo Zväze Slovákov v Chorvátsku. Hovoril aj o jeho miestnych odboroch Maticiach slovenských, v ktorých oblastiach sa nachádzajú, o tradičných kultúrnych podujatiach, ktoré sa konajú v Chorvátsku a o zastúpení slovenskej menšiny v Chorvátsku v porovnaní s chorvátskou populáciou.

Alena Bali na začiatok svojej prednášky pozdravila prítomných v slovenskom jazyku, čo všetkých prekvapilo a na druhej strane všetci pochopili o čom sa hovorilo, keďže Slováci a Chorváti sa môžu ľahko porozumieť. Vo svojej prednáške hovorila o prisťahovalectve Slovákov v 19. storočí a ich postupné osídľovanie terajšieho územia najmä stredovýchodného Chorvátska, o formovaní spolkového a kultúrneho života Slovákoch v jednotlivých regiónoch. Ďalej, o významných chorvátskych osobnostiach v danom období napr. o biskupovi J. J. Stossmayerovi, ktorý pozval Slovákov na Dolnú zem v rámci migračného procesu klčiť lesy. Spomenula aj slovenské osobnosti, ktoré pôsobili v Chorvátsku najmä v čase chorvátskeho národného obrodenia v 19. storočí ako sú Štefan Moyzes, Juraj Haulík, Bohuslav Šulek, Alexander Alagovič a iní. Taktiež spomenula silnú kultúrnu a politickú väzbu medzi našimi dvoma národmi. Vladimír Bali pripravil powerpoint prezentáciu o Slovensku, jej zemepisných zaujímavostiach, v krátkosti vyzdvihol dôležité udalosti, ktoré ovplyvnili dejiny slovenského národa, ukázal pár fotografií slovenských prírodných parkov, najznámejších slovenských miest a znamenitostí. Spomenul aj súčasný hospodársky vývoj Slovenska, rozvoj automobilového priemyslu. Prítomní seniori si mohli vypočuť krátku nahrávku zvuku hudobného nástroja fujary a na záver spomenul aj tradičné slovenské jedlá, vína a slovenské syry.

Zlatko Jevák priniesol pre dôchodcov ilocké víno, priniesli sme pár čísiel časopisu Prameň, výtlačky kníh ktoré sme v rámci matice vydali a spoločne sme sa družili a odpovedali na ich otázky. Naša prezentácia sa im páčila a niektorí z nich boli nadšení aké je Slovensko krásne a požehnané prírodným bohatstvom a o to viac, že je umiestnené práve v srdci Európy. Pán Jurjević povedal, že Dom dôchodcov každý rok pripravuje pre svojich klientov výlet a určite predloží pani riaditeľke, aby raz navštívili aj Slovensko. V uvedenom cykle sa pred niekoľkými týždňami predstavila česká menšina v Záhreb.

autor: A.B.
foto: V.B., A.B. a I.J.

Scroll to Top