Prezentácia knihy Štefan Moyses a Chorváti v Bratislave 25. novembra 2016.

Po dvoch prezentáciách kníh o Štefanovi Moysesovi patrilo sa pripraviť aj jednu na Slovensku v Bratislave. Dňa 25. novembra t. r. o 18 hod. v reštaurácii Galan v Bratislave, predstavitelia Matice slovenskej v Záhrebe v spolupráci s predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatkom Jevákom, ml., spolu s manželkou, predstavili knihu Štefan Moyses a Chorváti (Stjepan Moyses i Hrvati). S nami cestovali aj Stipe Bagarić, profesor slovakistiky a fonetiky spolu so svojimi žiakmi slovenského jazyka, Ekatarina Puškaričová, predstaviteľka ruskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb.

foto1

Svojou návštevou na prezentácii nás poctili predstavitelia Chorvátskeho veľvyslanectva na Slovensku pani Ankica Vlašićová, splnomocnená ministerka spolu s manželom, Daniela Kurucová a Andrej Mitáľ, kultúrno-osvetový pracovník Matice slovenskej v Bratislave.

foto2

Alena Bali, predsedníčka Matice slovenskej v Záhrebe pozdravila hostí a účastníkov prezentácie, vyjadrila poďakovanie, že aj na slovenskej pôde sa nám podarila uskutočniť prezentácia spomenutej knihy. Pani Ankica Vlašićová splnomocnená ministerka Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku sa prítomných pozdravila a zagratulovala Matici slovenskej v Záhrebe na vydanej knihe, čo svedčí aj o tom, že Mesto Záhreb značne podporuje aktivity tamojších menšín. Vyjadrila radosť, že práve Štefan Moyses dostal záslužné miesto v tejto knihe. Spomenula, že je dôležité zanechať písané stopy o známych osobnostiach našich národov pre budúce generácie. Tak ako máme veľkých Slovákov v Chorvátsku, ktorým je nepochybne aj Štefan Moyses, stojí za zmienku spomenúť aj veľkých Chorvátov na Slovensku ako sú napr. Anton Vrančič, Ivana Časmičký a ďalší. Zdôraznila, že naše národy sú storočiami prepojené. Sťahovanie Chorvátov a Slovákov na naše územia bolo vzájomné, a na Slovensku sa Chorváti usídlili v miestach Jarovce, Čunovo, Devínska Nova Ves, Chorvátsky Hrob. Knihu „Štefan Moyses a Chorváti“ podrobne predstavil Dragutin Ivančić, editor knihy. Na záver sa s pár slovami prítomným prihovoril aj Zlatko Jevák, podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe. Po prezentácii sme sa družili, diskutovali a užívali pri spoločnej večeri.

foto3

Na druhý deň (26. novembra 2016) našej návštevy v Bratislave sme na pozvanie pána Andreja Mitáľa, kultúrno-osvetového pracovníka Matice slovenskej v Bratislave navštívili Maticu slovenskú v Bratislave, na Grösslingovej ulici 23. Prezreli sme si jej priestory, nedávno zariadenú knižnicu. Do Záhrebu sme si odniesli niekoľko podarovaných kníh, najnovšie číslo týždenníka Slovenských národných novín a pár spomienkových drobností Matice slovenskej, za čo touto cestou vyjadrujeme poďakovanie pánovi Mitaľovi.

Pred našou spiatočnou cestou do Záhrebu sme stihli ešte navštíviť aj práve otvorené vianočné trhy v centre mesta Bratislavy, ktoré sú plné príťažlivých stánkov. Verím, že táto krátka návšteva do Bratislavy, ktorá bola spojením príjemného s užitočným nám ostane ešte dlho v spomienkach.

autor:A.B.
foto:V.B.

Scroll to Top