Predvianočný koncert v Záhrebe

Dňa 8. decembra 2018 o 19:30 hod. sa v Divadle Vidra na Draškovićovej ulici 80 v Záhrebe konal tradičný predvianočný koncert, ktorý organizovala Matica slovenská v Záhrebe a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Koncert sa konal pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov v Chorvátskej republike. Pozvanie účinkovať na koncerte prijal Brillant orchester Milana Olšiaka z Banskej Bystrice. Tento krásny predvianočný večer svojou návštevou vyzdvihli a spríjemnili vzácni hostia: predstavitelia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe: Zuzana Chudá, zástupkyňa veľvyslanca, Linda Karašová, konzulka, Ján Štark, ekonomický diplomat, ďalej Mirko Vavra, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátskej republike, Andrija Petrović, vedúci Sekcie pre národnostné menšiny mesta Záhreb, Tanja Horvatin z Kancelárie pre presadzovanie ľudských práv, občianskej spoločnosti a národnostných menšín mesta Záhreb a predstavitelia druhých národnostných menšiny mesta Záhreb. Pani konzulka a pán Vavra sa prihovorili prítomným a pozdravili ich. Celý večer spoločne moderovali Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a Alena Baliová.

O príjemný večer plný hudby, spevu, veselosti a radosti sa postaral Brillant orchester Milana Olšiak, ktorý je populárny na Slovensku, keďže do ich repertoáru patria skladby od najvýznamnejších svetových autorov, ako sú napr. J. S. Bach, N. Paganini, J. Strauss, A. Dvořák, a taktiež hrajú populárnu, kaviarenskú hudbu, melódie z muzikálov, opier, operiet až po ľudovú hudbu všetkých európskych národov. Orchester vznikol v roku 1998 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Vedúcim tohto telesa je Mgr. Art Milan Olšiak PhD, ktorý aranžuje skladby. Okrem štúdia na vysokej škole sa zúčastnil aj majstrovských kurzov v Maďarsku (1998-2000) u významných interpretov kolínskeho rozhlasového a symfonického orchestra, kde študoval hru na husliach u Aliewa Faiga a Wolfganga Richtera. Na kurzoch sa oboznámil s prvkami dokonalej techniky husľovej hry, spoznal mnoho nových interpretačných prvkov v hudbe starých majstrov až po súčasnosť. Milan Olšiak popri štúdiu bol desať rokov aj žiakom legendárneho slovenského husľového virtuóza Rinalda Oláha u ktorého študoval kompozíciu a hru na husliach. Brillant orchester Milana Olšiaka reprezentoval Slovenskú republiku a mesto Banská Bystrica v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku, Poľsku, Anglicku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Belgicku, Arabských Emirátoch a Turecku. Brillant orchester Milana Olšiaka sa v Záhrebe predstavil v tomto zložení: Milan Olšiak- husle, Jozef Šmíkal, spev a klávesy, Marko Pilo – gitara, cimbal a spev (sólista, pôsobiaci 6 rokov so svetoznámou kapelou Gypsy Kings v Španielsku) a Ján Štark-bicie.

Atmosféra v divadle bola skvelá a veselá, orchester pripomenul prítomným staré známe slovenské šlágre starých klasikov, slovenskú ľudovú hudbu a nezabudnuteľný bol zážitok dueta Milana Olšiaka, ktorý fantasticky ovláda svoje husle a Marko Pilo, ktorý hral na gitare. Keďže Marko Pilo pôsobil v svetoznámej kapele Gypsy Kings, mali sme tú časť vypočuť si jednu ľúbostnú španielsku pieseň, ktorú zaspieval svojim prekrásnym hlasom. Pred nami sú sviatky pokoja, ktoré vítame často v strese a v náhlení, a práve advent pripomína, že to čo je naozaj dôležité je pohoda a čas príjemne si oddýchnuť a trebárs si zájsť na adventné koncerty, ako bol aj ten ktorý pripravili Slováci v Záhrebe. Koncert prítomných naladil na tú pravú predvianočnú nôtu a práve tento sobotný večer sa zabavili, rozveselili a užívali si ho naplno.

autor: A.B.
foto: V.B. a S.Š.

Scroll to Top