Predstavenie knihy “Slovački zaslužnici”

V priestoroch Českej besedy na Šubićovej ulici 20, dňa 17. októbra 2017 o 18 hod. sa konalo slávnostné predstavenie knihy Slovački zaslužnici (Zaslúžilí Slováci) od autorky Nevenky Nekićovej. Za vydanie knihy sú záslužní Zväz Slovákov a Matica slovenská v Záhrebe (MSZ), pre ktorú je to už v poradí 17-kniha vydaná počas 21. rokov jej činnosti.

Svojim formátom zdanlivo malá kniha, autorka Nevenka Nekićová na 111 stranách čitateľovi priblížila osobné a historické udalosti spojené s niekoľkými významnými osobnosťami ‒ zakladateľmi moderného slovenského štátu, ich zásluhy a utrpenia cez ktoré prešli zdieľajúc osud svojho národa. Kniha vznikla z mnohých autorkiných referátov, štúdii, poznámok a výskumného materiálu ktoré čakali v zásuvke na správny moment, a ten konečne nastal. Knihu predstavili biskup Valentin Pozaić, Martin Machata, univerzitný profesor na Katedre pre slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity a autorka Nevenka Nekićová. Valentin Pozaić vo svojom príhovore o knihe vyzdvihol dlhoročné a priateľské slovensko-chorvátske vzťahy, historický priebeh udalostí na jednej a druhej strane z pohľadu kultúrneho, umeleckého, cirkevného a politického života. Zvlášť spomenul Andreja Hlinku – otca slovenského národa, ktorý pri príležitosti návštevy dr. Josipa Andrića v Ružomberku vyhlásil, že musí prísť do Záhrebu, aby Chorvátov viac spoznal, čo sa aj stalo (viď. text v knihe). Profesor Martin Machata prítomným priblížil obsah knihy, ktorá obsahuje životopis autorky, jej životné literárne diela, bohatú umeleckú, tvorivú, literárnu činnosť a jej aktivity na rôznych úrovniach spoločenského života. Vymenoval niekoľko osobností politického, literárneho a umeleckého života uvedených v knihe ako napr. Andreja Hlinku, Milana Rastislava Štefánika, Stanislava Harangozóa. Spomenuté osobnosti a ich život autorka v knihe opísala, zdokumentovala a predstavila svojim ľahkým pútavým štýlom čitateľovi. Kniha hovorí aj o vzťahoch medzi slovenským a chorvátskym národom od 19. do kraja 20. storočia. Taktiež je obohatená aj fotografiami kultúrneho bohatstva Slovenska jej prírodnými krásami, ako aj fotografiami významných osobností. Autorka text knihy doplnila aj krátkymi úryvkami z listov (korešpondencie), citátov osobností.

Nevenka Nekićova svojim gracióznym spôsobom predstavila svoju knihu, ktorá je jednou z mnohých (cca. 30 kníh) ktoré počas svojho života napísala. Významné osobnosti, ktoré autorka náhodne vybrala sú muži, ale hovorí aj o slovenských matkách a ženách ktoré majú taktiež svoju úlohu v slovenských dejinách. Keďže je členkou Matice slovenskej v Záhrebe s radosťou spomína na mnohé študijné cesty ktoré MSZ organizovala na Slovensko a s veľkou láskou spomína na „časy minulé“ kedy ešte aktívna členka svojimi vyčerpávajúcimi referátmi a prednáškami o významných osobnostiach slovenského národa obohacovala našich členov a priateľov Slovákov, čo zaznamenala aj v tejto knihe. S veľkým obdivom si autorka spomína na návštevu Mohyly na Bradle, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 543 medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská. Mohyla je pietnym miestom, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik a ktorá na nej zanechala nezabudnuteľný dojem, ako aj ostatné miesta na Slovensku, ktoré autorka navštívila. Na podujatí sa zúčastnili náš dlhoročný priateľ Stjepan Sučić, podpredseda Matice chorvátskej, nezávislá televízia „Jabuka“ a Z1 televízia, ktoré urobili rozhovor s autorkou. Záujemcovia o kúpu knihy sa môžu obrátiť na Zlatka Jeváka, ml., predsedu Matice slovenskej v Záhrebe.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top