Predvianočný koncert v Záhrebe 2015

IMG_0044

Pôvodom blížiacich sa vianočných sviatkov Matica slovenská v Záhrebe, Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb a Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva pripravili pre svojich členov, pozvaných hostí a priateľov predvianočný koncert dňa 15. decembra 2015 o 18 hod. v priestoroch Českého domu v Záhrebe, ktorá v ten večer odzváňala slovenskými a chorvátskymi vianočnými piesňami. Prekrásnu vianočnú atmosféru nám spríjemnili svojim nástupom Kultúrnoumelecké skupiny „Lira“ a „Lipa“ z Lipovľan pod vedením profesora Franje Rodića i choreografa Tihomira Krmeka, Slovenská kultúrna skupina „Orava“ z Meďurića pod vedením Josipa Ferenčakovića. Svojim nástupom nám tieto skupiny vyčarili úsmev na tvári a v publiku sa počulo ako si poniektorí s nimi pospevujú. K tomu nám tanečný súbor “Orava”, ktorej vedúcou je Elena Vasiková, zatancoval tradičné slovenské tance a k veselej muzike a spevu slovenských piesní sa poniektorým pridali aj ich nohy pod stoličkou a ticho sme si v rytme muziky podupkávali, aspoň ja áno.

IMG_0038

Zmiešaný spevácky súbor “Industrogradnja” zo Záhrebu pod taktovkou Tome Živkovića netreba zvlášť predstavovať, keďže sú našimi stálymi hosťami a priateľmi, ktorý nespieva len po chorvátsky, ale aj po slovensky. Veľkým zážitkom bolo keď nám na konci programu všetci účinkujúci spolu s publikom zaspievali koledu Tichá noc, svätá noc v slovenskom a chorvátskom jazyku. Milými hosťami koncertu boli pani Iveta Mesiariková, konzulka slovenského veľvyslanectva v Chorvátsku, Josip Krajči, podpredseda pre informovanie a školstvo Zväzu Slovákov v Chorvátsku a zároveň predseda Matice slovenskej v Lipovľanoch, Martin Machata, predseda Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe, ktorí sa prítomným prihovorili, zástupca primátora Mesta Zahreb Željko Zaninović, vedúci Oddielu pre vzťahy národnostných menšín a náboženských komunít, Zlatko Jevák, ml., predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny v Meste Záhreb a pani Valentina Lončarićová, predstaviteľka poľskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb. V rámci koncertu si Matica slovenská v Záhrebe pripomenula 20 rokov svojho vzniku práve 1. decembra o čom hovoril pán Zlatko Jevák jej predseda, ktorý od jej vzniku pracoval na rôznych funkciách a tohto roku oslávil svoje 90-te narodeniny. Spomenul, že matica pripravuje spomienkovú knihu pri príležitosti posledných 10 rokov jej práce, keďže prvých 10 rokov je už obsiahnutých v knihe Desiate výročie Matice slovenskej v Záhrebe, ktorá bola vydaná v roku 2006.

IMG_0033

Pán Krajči vo svojom príhovore spomenul, že vďaka iniciatíve a ponúknutej pomoci pána Zlatka Jeváka bola založená aj Matica slovenská v Lipovľanoch. Pri tejto príležitosti pani konzula Iveta Mesiariková a pán Josip Krajči pánovi Jevákovi darovali príležitostné darčeky. Na záver tohto krásneho vianočného programu, sme pripravili pre všetkých patričné občerstvenie, kde nechýbalo ani čapované pivo a domáce koláče, ktoré nám od srdca napiekla pani Ana Jeváková. Naši milí hostia vo svojich príhovoroch taktiež všetkým úprimne zaželali krásne vianočné sviatky, prežité v pokoji a šťastí, veselo a so zdravím a všetko najlepšie do Nového roku 2016, k čomu sa aj ja od srdca pripájam.

autor: A. B.
foto: V. B.

IMG_0078
Scroll to Top