Rok 2016 prehlásený rokom Svetozára Hurbana Vajanského

Jesenské stretnutie matičiarov sme pripravili dňa 20. septembra 2016 v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici o 18 hod. Keďže tento rok 2016 je venovaný roku Svetozára Hurbana Vajanského pri jeho 100-ého výročia smrti, Matica slovenská v Záhrebe pripravila kultúrny večer. Svetozár Hurban Vajanský (1847-1916), syn Jozefa Miloslava Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady a pôvodne stúpenca Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúr, bol autor poézie a prózy, literárny kritik, publicista, ideológ a politik, výrazná postava slovenskej kultúry, národného a politického života druhej polovice 19. storočia.

img_20160920_183135

Už od detstva sa pohyboval v kultúrne živom prostredí vďaka svojmu otcovi a to formovalo aj jeho život, vzdelanie. Veľmi skoro sa začínal pokúšať o literárnu tvorbu a to ako desaťročný v časopise Zrnká. Vyštudoval za právnika, no v advokátskom zamestnaní nezotrval dlho. V roku 1878 ho povolali k vojsku a v uniforme rakúsko-uhorskej armády sa musel zúčastniť na okupácii slovanskej Bosny a Hercegoviny a práve tento pobyt sa stal mocným impulzom pre jeho prvú básnickú zbierku Tatry a more (vyšla 1879). Po návrate z nej nastúpil do redakcie Národných novín v Martine ako šéfredaktor. Na tomto mieste zotrval až do konca života, ale popri tom sa venoval aj iným aktivitám. Politicky sa začal aktivizovať v 70. rokoch 19. storočia v rámci Slovenskej národnej strany. Po celý život sa intenzívne venoval aj publicistickej činnosti. Viac ako tri desaťročia bol vnímaný ako popredný predstaviteľ slovenskej kultúry, bol spolutvorcom modernej slovenskej poézie a prózy, literárnej kritiky a esejistiky. Stal sa vedúcou osobnosťou slovenského národného hnutia. Najmä na medzinárodných novinárskych kongresoch vďaka dokonalej znalosti nemčiny mohol informovať o ponižujúcom postavení svojho národa.

img_20160920_181732

Bol osobnosťou ktorá sa snažila presadiť svoje predstavy o podobe súdobej slovenskej literatúry a kultúry, predovšetkým prostredníctvom prezentácie svojich názorov na umenie a literatúru v Národných novinách a Slovenských pohľadoch. Národné noviny plnili funkciu reprezentanta a neoficiálneho tlačového orgánu Slovenskej národnej strany. Boli to najdlhšie vychádzajúce politické noviny. Neskôr sa ich obsah rozšíril nielen o fejtóny a reportáže, ale aj o verše, povesti, literárne kritiky, životopisy významných osobností a pod. V Národných novinách uverejnil počas 4 desaťročí tisíce príspevkov rozličných žánrov. Hurbanove Slovenské pohľady boli označované za prvý vedecký časopis v novej slovenčine. Chcel z neho spraviť adekvátneho partnera štúrovských politických novín a ich literárnej prílohy. Hurban sa takto stáva jedným z tvorcov modernej slovenskej žurnalistiky v novej spisovnej reči.

img_20160920_181915

Vajanského kľúčové diela sú tri knihy – básnická zbierka Tatry a more (1879) a romány Letiace tiene (1883) a Suchá ratolesť (1884), ktoré majú veľký význam pre vývin slovenskej literatúry. Veľkú časť plodného života prežil v centre národného diania v Martine. Zomrel 17. augusta 1916 v Martine, kde je pochovaný na Národnom cintoríne a svojím dielom si zaslúžil, že sú po ňom pomenované ulice mnohých slovenských miest. Svoju prednášku ukončila slovami Svetozára Hurban Vajanského „Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, slobodu ducha, činy neodvislé.“ Počas prednášky Alena Bali recitovala úlomky z básnickej zbierky “Tatry a more”.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top