Dobro došli
na stranice
Predstavnika slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Návšteva delegácie Matice slovenskej v Chorvátsku

V dňoch od 1. do 3. februára 2018  delegácia Matice slovenskej z  Bratislavy navštívila Záhreb, Mariju Bistricu a Križevce. Slovenskú delegáciu tvorili: JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, ThLic. Mgr….

Dalje…

Vianočné sviatky – dni darovania

Vianočné sviatky nám stále pripomenú, aby sme druhých obdarovávali, urobili im radosť a vyčarili úsmev na tvári. No a práve preto sa Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatko Jevak,ml….

Dalje…
1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17 18

Ciljevi

Predstavnik je na početku mandata svoj program i rad usmjerio na okupljanju pripadnika slovačke nacionalnosti koji žive na području Grada Zagreba, omogućivši im međusobno upoznavanje i zbližavanje. Utrvdio je popis članova za potrebe zajednice Slovaka sa potrebnim podacima, a kasnije se usmjerio na obnavljanju materinskog jezika i pisma kroz društveni rad, u razgovorima i kroz tečajeve slovačkog jezika.

Taj rad unapređuje susretima s lektorima i studentima slovakistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu, slovačkim književnicima, pjesnicima i slikarima koje smo i budemo ubuduće pozivali u goste. Sada svoje težište rada usmjerava na održavanje spomen-večeri, na kojima se organiziraju predavanja i kratkim referatima upoznaje članstvo sa velikanima slovačke povijesti u njihovoj vjekovnoj borbi i težnji za očuvanje slovačkog identiteta.Naše aktivnosti

Predavanja

Organizirano više od 150 književnih večeri, tribina i predavanja u zadnjih 16 godina aktivnog rada.

Likovne radionice

Organizirano više od 10-tak likovnih radionica, izložbi slika i izložbi ručnih radova naših članova.

Zajednička suradnja

Surađujemo sa ostalim slovačkim zajenicama u RH na raznim projektima i događajima.

Tečajevi slovačkog jezika

U proteklih nekoliko godina organizirali smo tečajeve slovačkog jezika za naše članove.

Izdavačka djelatnost

Izdali smo više od 15-tak knjiga na slovačkom/hrvatskom jeziku i objavili više od 100 članaka za časopise.

Posjet matičnoj zemlji

Posjetili smo više puta matičnu zemlju i aktivno sudjelujemo na mnogim manifestacijam.

i još ponešto…

Organizirali smo niz koncerata za Advent, uskršnjih izložbi tradicionalnih slovačkih “Pisanica”, sudjelovali na nizu manifestacija u suradnji s drugim nacionalnim zajednicama Grada Zagreba, organizirali dramske aktivnosti, dobrotvorne akcije za djecu iz Dječijeg doma u Nazorovoj ulici u Zagrebu, sudjelovali na radio emisijama i niz drugih događaja i aktivnosti gdje naši pripadnici promoviraju slovačku tradiciju, jezik i kulturu.

Scroll to Top