Opäť pokračuje kurz slovenského jazyka v Záhrebe

Po malej prestávke od 28. februára 2018 pokračuje kurz slovenského jazyka, ktorý sa koná už od marca 2016 v organizácií Matice slovenskej v Záhrebe s podporou Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny v meste Záhreb. Kurz je určení predovšetkým pre členov Matice, ktorí si ju chcú zlepšiť, ktorí ju rozumejú ale nehovoria, no aj pre tých ktorí majú záujem naučiť sa slovenský jazyk od základov. Kurz je bezplatný, prihlásilo sa naň 7 účastníkov a tento krát ho vedie Sonja Kukićová, ktorá je absolventkou posledného ročníka slovakistiky na Záhrebskej univerzite Filozofickej fakulty. Hodiny slovenčiny sa konajú každú stredu jeden krát do týždňa o 19 hod. v priestoroch (učebni) Českej besedy, na Šubićovej ulici 20, ktorú nám s ochotou odsúhlasil výkonný výbor Českej besedy a v spolupráci s predsedníčkou Českej besedy Alenky Štokićovej. Účastníci kurzu, ale aj my sme nesmierne radi, že sa podarilo pripraviť podmienky na to, aby kurz mohol ďalej pokračovať, keďže bývalý profesor kvôli získaniu novej práce a jeho nového pracovného času sa kurzu nemohol úplne venovať.

Touto cestou sa mu chceme úprimne poďakovať za jeho profesionálny prístup, ochotu a radosť ktorú pri vedení kurzu slovenského jazyka účastníkom poskytol. Všetci ktorí majú ešte záujem o učenie slovenského jazyka sa môžu stále prihlásiť u predsedu Matice slovenskej v Záhrebe na našich stretnutiach, alebo sa nám ohláste prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny a Matice slovenskej v Záhrebe www.slovaci-zagreb.com.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top