Návšteva speváckeho súboru “Bystričan” v Záhrebe

Dňa 10. júla 2015 navštívil Záhreb a záhrebských matičiarov spevácky súbor “Bystričan” založený v roku 1991 pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici, pod vedením Dr. Štefana Martinkoviča v priestoroch Českého domu na Šubičovej ulici. Pán Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej Záhreb a predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb srdečne privítal našich hostí a odovzdal príležitostné darčeky. Pán Štefan neprišiel sám so svojimi členmi, ale svojou prítomnosťou nás poctil aj pán Ing. Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica, ktorý nám v krátkosti o tejto časti povedal, že je zo 17 mestských častí Bratislavy štvrtou najväčšou a bol veľmi rád, že mohol spolu so súborom prísť do Chorvátska. Vyjadril svoje želanie, aby stretnutia takéhoto druhu neboli prvé a ani posledné, pretože takéto návštevy sú určené na vzájomné spoznávanie sa a vznikajúce priateľstvá. Pán Štefan Martinkovič, ktorý sa nám taktiež prihovoril úprimnými a krásnymi slovami o priateľských vzťahoch Slovákov a Chorvátov, a nie len o nich, ale aj o vzťahoch a mieri medzi národmi vôbec. Vyzdvihol nadštandardné vzťahy medzi našimi veľvyslanectvami, ktoré trvajú už od čias pôsobenia prvého veľvyslanca Matúša Kučeru.
Bystričania priniesli so sebou domáce koláče, ktoré milé členky súboru upiekli, dobré vínko, svoje nahraté CD-čka s pesničkami, rôzne knihy pre deti a dospelých, mnohé výtlačky časopisov, od ktorých pošleme do Národnej slovenskej knižnice v Našiciach. Samozrejme so sebou priniesli dobrú náladu a zaspievali nám niekoľko pesničiek slovenského Záhoria pod taktovkou pána Štefana a jeho harmoniky. Pán Janko Zaviačič, z Moravy, ktorý prišiel so svojou manželkou a s Bystričanmi nám zaspieval svojim čistým a prenikavým hlasom pesničky o víne. Všetkým nám nohy poskakovali, v rytme spevu.
Na záver sme si spoločne zaspievali a nie len slovenské piesne, ale aj ruské a iné, keďže sa tohto večera zúčastnili aj Galina Kovačevičová, predstaviteľka ruskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a Walentyna Lončaričová, predstaviteľka poľskej národnostnej menšiny mesta Záhreb.
Toto milé stretnutie by som chcela ukončiť slovami pána Štefana Martinkoviča, že spev – pesnička spojí celý svet a vtedy sa nikto nezaujíma kto je akej národnosti.
Spevácky zbor “Bystričan” ďalej pokračoval do Marije Bistrice na v poradí 28. Stretnutie folklórnych skupín.
Alena BaliováIMG_0010IMG_0017IMG_0043