Návšteva speváckeho súboru “Bystričan” v Záhrebe

Dňa 10. júla 2015 navštívil Záhreb a záhrebských matičiarov spevácky súbor “Bystričan” založený v roku 1991 pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici, pod vedením Dr. Štefana Martinkoviča v priestoroch Českého domu na Šubičovej ulici. Pán Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej Záhreb a predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb srdečne privítal našich hostí a odovzdal príležitostné darčeky. Pán Štefan neprišiel sám so svojimi členmi, ale svojou prítomnosťou nás poctil aj pán Ing. Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica, ktorý nám v krátkosti o tejto časti povedal, že je zo 17 mestských častí Bratislavy štvrtou najväčšou a bol veľmi rád, že mohol spolu so súborom prísť do Chorvátska. Vyjadril svoje želanie, aby stretnutia takéhoto druhu neboli prvé a ani posledné, pretože takéto návštevy sú určené na vzájomné spoznávanie sa a vznikajúce priateľstvá. Pán Štefan Martinkovič, ktorý sa nám taktiež prihovoril úprimnými a krásnymi slovami o priateľských vzťahoch Slovákov a Chorvátov, a nie len o nich, ale aj o vzťahoch a mieri medzi národmi vôbec. Vyzdvihol nadštandardné vzťahy medzi našimi veľvyslanectvami, ktoré trvajú už od čias pôsobenia prvého veľvyslanca Matúša Kučeru.

IMG_0010

Bystričania priniesli so sebou domáce koláče, ktoré milé členky súboru upiekli, dobré vínko, svoje nahraté CD-čka s pesničkami, rôzne knihy pre deti a dospelých, mnohé výtlačky časopisov, od ktorých pošleme do Národnej slovenskej knižnice v Našiciach. Samozrejme so sebou priniesli dobrú náladu a zaspievali nám niekoľko pesničiek slovenského Záhoria pod taktovkou pána Štefana a jeho harmoniky. Pán Janko Zaviačič, z Moravy, ktorý prišiel so svojou manželkou a s Bystričanmi nám zaspieval svojim čistým a prenikavým hlasom pesničky o víne. Všetkým nám nohy poskakovali, v rytme spevu.

IMG_0017

Na záver sme si spoločne zaspievali a nie len slovenské piesne, ale aj ruské a iné, keďže sa tohto večera zúčastnili aj Galina Kovačevičová, predstaviteľka ruskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a Walentyna Lončaričová, predstaviteľka poľskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Toto milé stretnutie by som chcela ukončiť slovami pána Štefana Martinkoviča, že spev – pesnička spojí celý svet a vtedy sa nikto nezaujíma kto je akej národnosti. Spevácky zbor “Bystričan” ďalej pokračoval do Marije Bistrice na v poradí 28. Stretnutie folklórnych skupín.

autor: A.B.
foto: V.B.

IMG_0043
Scroll to Top