Májový zájazd na Slovensko a Česko

Prvý tohtoročný študijný zájazd od 28. apríla do 1. mája 2012 pripravila Matica slovenská Záhreb na Slovensko a Česko. Podľa programu sme zo Záhrebu vyrazili  v sobotu ráno 28. apríla o šiestej hodine. Plánovanú prvú zastávku sme v Rakúsku využili   na prehliadku vykopávok z rímskeho impéria pri Dunaji – Petronell-Carnuntum. Boli to veľké pevnosti – stredisko zásobovania rímskych légií a  najnovšie výskumy posledných 30 rokov. Na rovnom poli je obnovená a postavená slávobrána, ktorá symbolicky pripomína dávne obdobie, keď sa po tejto ceste dovážal potrebný materiál  a potraviny. Najväčšie vykopávky sú z rokov 1978 až 2004. V meste je nové múzeum a otvorené práve 28. apríla t.r., kde sú vystavené exponáty vykopávok, ktoré nám pripomínajú vtedajší organizovaný život celej rímskej légie. Po prehliadke, týchto archeologických vykopávok pri Dunaji sme pokračovali na Slovensko a zastavili sme sa pri meste Stupava v Marianke, niekdajší Mariatál, najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Marianka je umiestnená v oblasti malých Karpát, 16 km na sever od Bratislavy v tzv. Marianskom údolí. Podľa legendy v roku 1030 vyrobil zbožný pustovník, ktorý žil v tunajších lesoch z hruškového dreva sošku Panny Márie. Počas nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavom strome. Strom sa po čase zrútil a soška sa ocitla v prameni. Ten požehnaný prameň dával mnohým nemocným nádej vyslyšania ich  prosieb. Pútnický kostol Narodenia bol postavený v roku 1377 a uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou dal preniesť sošku z dreveného stĺpu pri zázračnom prameni na hlavný oltár nového kostola. Pôvodne bol kostol gotický a koncom 17. storočia bol zrekonštruovaný v barokovom slohu na náklady cisára Leopolda I.. Väčšina architektonických pamiatok vo velebnom údolí pochádza z obdobia  baroku. Pri Marianke sa nachádzal známy bridlicový lom založený v roku 1859. Najprv sa tu vyrábala strešná krytina a od roku 1863 sa pre celú monarchiu vyrábali školské písacie tabuľky. Počas existencie podniku bolo vyrobených niekoľko desiatok miliónov kusov – denne vyrábali 8.000 kusov. Bridlica z Marianky sa nazývala „ čierny mramor“.

Krížová cesta je umiestnená v zalesnenom úbočí po ľavej strane potoka nad Lurdskou jaskyňou v tvare venca a na Slovensku je jedinečná a unikátna. Tvorí ju 14 zastavení s 50 drevenými sochami v životnej veľkosti. Po prehliadke kostola a ostatných zaujímavostí sme sa z Martinky vrátili do Bratislavy. Ubytovanie sme mali zabezpečené v novom hotely Color, kde sme sa aj navečerali. Na druhý deň po raňajkách sme odcestovali diaľnicou na Moravu a našou  plánovanou zastávkou bolo mesto Telč, ktoré bolo založené v polovici 14. stor. a sú tu zachované a obnovené gotické, renesančné a barokové budovy. Telčský zámok bol postavený v prvej polovici 15. stor. a možno v ňom vidieť zachovalé hodnotné zbierky a renesančné stropy. Po prehliadke Telča sme sa zastavili v meste Jindřichův Hradec. Mesto má dnes 23.000 obyvateľov a spomína sa už v 13. stor.  Pekné centrum mesta je z rokov 1260-1270  a zrekonštruované bolo v 15. a 16. stor. Jindřichův Hradec sa v roku 1994 stal univerzitným mestom a v roku 2007 bol vyhlásený za historické mesto. V meste sa nachádza  múzeu, kde sme videli zaujímavé exponáty, väčšinou rôzny  nábytok a na stenách veľké obrazy majiteľov a rodiny. Z  Jindřichův Hradeca sme odišli do Veselí nad Lužnicí, kde sme mali zabezpečené ubytovanie v hoteli Lucia spolu s  večerou. Je to oblasť veľkých rybníkov. Môžeme si len zamyslieť, aké to tu môže byť v lete, keď je tu veľa komárov. Každá izba má balkón a balkóny sú obtiahnuté sieťkami, ktoré znemožňujú všelijakému hmyzu, aby sa dostali do hotelových izieb.

Tretieho dňa nášho zájazdu v pondelok 30. apríla sme cestovali do pekného rybárskeho strediska v južných Čechách Třeboň. Tu nás čakala sprievodkyňa, ktorá nám ukázala na hlavnom námestí obnovené meštianske domy  v renesančnom a barokovom štýle. Taktiež sme tu videli turistov z Ázie, ktorých láka európska kultúra. Nachádza sa tu  aj renesančný dom u Bíleho koníčka z roku 1544 a patrí medzi najzachovalejšie a najkrajšie kultúrne pamiatky, pekná stará radnica s vežou vysokou 31 m, z ktorej je pekný pohľad na mesto a okolie a rybníky zo 14. storočia. V okolí Třeboňa je viac ako 500 rybníkov. V meste je aj vysoká rybárska škola. Videli sme aj pivovar založený v roku 1379, kde sa vyrába pivo Regent. Nachádza sa tu aj hrobka Schwarzenbergovcov, postavenú jednému z majiteľov  v druhej polovici 19. stor. Boli sme tiež v peknom parku a renesančný zámok postavili Schwarzenbergovci. Z mesta Třeboň sme odišli do neďalekých Českých Budějovíc, v ktorých dnes žije viac ako 130.000 obyvateľov. Hlavné námestie je obnovené a vierohodne pripomína obdobie ako mesto vyzeralo v strednom veku. Tu nás čakal ešte jeden sprievodca, preto sme sa rozdelili na dve skupiny.

V meste sa nachádza známy Pivovar Budvar, tiež stará soľná baňa z roku 1564. Pri gotickom kostole, ktorý je po požiari 1641-1649 obnovený sa nachádza tzv. čierna veža z roku 1549-1577. Zistili sme, že po dvoch pohároch piva Budvar sa veľmi dobre spí. V utorok 1. mája sme sa odsťahovali z hotela Lucia a odišli sme na juh do Českého Krumlova. Mesto je založené v druhej polovici 13. stor. s predmestím nazvaným Latrán. Zachovaná je gotická radnica a veľké množstvo gotických, renesančných a barokových domov. Tzv. Horný hrad je založený začiatkom 14. stor. a renesančne je prestavený v polovici 16. stor. Tzv. Hrádek s vežou je postavený v druhej polovici 13. stor. a prestavený je v roku 1591. Mestečkom tečie rieka Vltava a minulého roka boli veľké záplavy, ktoré narobili veľké škody. Mesto je v roku 1992 zapísané na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Prehliadku nádherného historického mesta sme absolvovali za štyri hodiny. Pred naším odchodom sme sa naobedovali v typicky českej reštaurácii a potom sme cestovali cez Rakúsko domov. Do Záhrebu sme prišli o 22.30 hod. Na zájazde sa zúčastnilo 49 matičiarov a celý čas sme mali pekné počasie. Vedúcim zájazdu bol Jasmin Hutinovič a účastníci boli veľmi spokojní, pretože zájazd bol dobre zorganizovaný. Viezli sme sa veľkým autobusom  (60 miest) z firmy Darojković a výborným vodičom bol pán Viktor. Už plánujeme nový zájazd 28. a 29. septembra do Iloku a Vukovaru a koncom novembra tzv. Adventný zájazd na Slovensko.

autor: Z.J.
foto: internet

Scroll to Top