Kurz maľovania v rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej Záhreb

V rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a s podporou Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb sa druhý krát v tomto roku uskutočnil pod vedením Josipa Balia tvorivo-umelecký kurz maľovania, na ktorý sa pravidelní účastníci kurzu už netrpezlivo tešili. Konal sa 11. novembra 2022 o 18 hod. v priestoroch Českého národného domu na Šubićovej ulici 20.

Keďže bolo všetko pripravené na prácu, ôsmi účastníci kurzu vyhrnuli rukávy, ujali sa štetca a nedočkavo čakali, aký motív budú maľovať. Josip Bali pre toto stretnutie vybral motív  „západ slnka za korunou stromu“. Pri západe slnka prevažne dominujú farby žltá, červená, oranžová, no ale samozrejme závisí od každého maliara obrazu ako ho vníma. Účastníci kurzu majú na namaľovanie obrazu zhruba dve hodiny, ktoré ubehnú veľmi rýchlo. Na konci svojej práce sa vždy prekvapia aké umelecké diela vytvorili, čo sa môže vidieť na priloženej fotografii. Členka Ana Jeváková sa postarala o malé občerstvenie v podobe koláčov a celková atmosféra medzi členmi kurzu bola veselá a spontánna.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top