Kurz maľovania v rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

V priestoroch Českého domu na Šubićovej ulici 20, dňa 14. novembra 2019 o 18 hod. sa posledný krát v tomto roku konal kurz maľovania v rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a s podporou Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb.

Keďže sa kurz konal v jesennom ročnom období, a príroda je zahalená do prekrásnych farieb, účastníci kurzu maľovali jesennú prírodu. Josip Bali, ktorý vedie kurz maľovania účastníkom ukázal na čo majú pri maľovaní obrátiť pozornosť. Učil ich hlavne ako si namiešať želanú farbu, aby získali nimi zamýšľaný odtieň, a aby ich obraz bol čo najvierohodnejší farbám jesennej prírody. Nebolo to pre nich až také jednoduché, ale práve na to slúži tento kurz, aby sa všetko postupne naučili. Na kurze sa zúčastnilo 13 žiakov a medzi nimi aj príslušníci českej národnostnej menšiny, ktorí sa s radosťou pripojili k členom Matice slovenskej v Záhrebe od začiatku konania kurzu. Obrazy sa účastníkom kurzu vydarili, a čo sa môže vidieť na zdokumentovaných fotografiách, no a za ich výkon boli všetci odmenení dobrými koláčmi, ktoré pripravili členky Matice slovenskej v Záhrebe. Aj v budúcom roku 2020 bude literárno-umelecká sekcia Matice slovenskej v Záhrebe pokračovať v tejto aktivite, pretože kurz má už svojich stálych žiakov.  

Matica slovenská v Záhrebe aj touto cestou pozýva druhých členov Matice, aby sa v nastávajúcom roku zapojili do kurzu maľovania, na ktorom možno objavia svoj skrytý talent.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top