Kultúrny večer spoznávania zaujímavej hry pochádzajúcej z Ďalekého východu

Matica slovenská v Záhrebe v rámci kultúrno-umeleckej sekcie zorganizovala  v Českom národnom dome na Šubićovej ulici 20,  23. mája 2023,  kultúrny večer pod názvom Strategická hra „WEIQI-GO“, pochádzajúca zo starovekej Číny v spolupráci so Zástupcom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky. Záhreb je mnohonárodné mesto a preto sa v ňom skrýva veľa zaujímavosti, o ktorých ani samotní Záhrebčania nevedia. O čo vlastne ide? V Záhrebe, konkrétne v Čínskom inštitúte sa totiž hraje jedna veľmi zaujímavá hra, ktorá bola populárna na dvoroch a chrámoch Ďalekého východu v dávnych dobách, no v poslednej dobe je prítomná všade na svete.

Túto neobyčajnú a strategickú hru čelnom Matice slovenskej v Záhrebe predstavil Zvonko Bednjanec, učiteľ a majster Weigi-Go hry prostredníctvom zaujímavej prezentácie. O akú hru teda ide? Hra ma dlhú históriu, viac ako 4000 rokov a nejaký čas bola v Japonsku jednou zo základných zručností pre získanie zamestnania v diplomacii a dokonca mala počas slávnych šógunov v 18. a 19. storočí aj svoje ministerstvo. Je to hra, ktorú niekedy hrávali šľachtici, kňazi, bojovníci, umelci, jazykovedci, filozofovia a lekári. V každom prípade je faktom, že ide o najstaršiu stolovú hru hranú s viac-menej nezmenenými pravidlami. Zaujímavosťou je, že chorvátske mesto Pula bolo jedným z prvých európskych miest, kde sa táto hra hrala v priebehu 19. storočia v námorníckom klube. Totiž námorníci si hru priniesli z Japonska a aktívne ju hrali niekoľko rokov.

Weiqi-go sa hrá na drevenej doske, na ktorej je mriežka 19 horizontálnych a 19 vertikálnych čiar. Figúrky sú biele a čierne a nazývajú sa „kamene“ ktoré sú všetky rovné a správajú sa podľa rovnakých pravidiel. Na rozdiel od dámy a šachu, kde sú figúrky umiestnené na začiatku a pohybujú sa po šachovnici počas hry, táto hra začína s prázdnou šachovnicou. Každý ťah pozostáva z položenia figúrky na určité miesto a potom tam zostane až do konca hry alebo je „zjedená“ počas hry spoluhráčom. Priemerná hra má asi 250 ťahov. Môže trvať od 15 minút až po niekoľko mesiacov. Je to jediná hra na svete, ktorá využíva nielen časť ľavej mozgovej hemisféry, ktorá je typicky racionálna a logická, ale aj pravú hemisféru, ktorá tejto hre dodáva abstrakciu, intuíciu a kreativitu. Každá začatá hra je sama o sebe jedinečná a neexistuje rovnaká postupnosť, alebo naučené hracie vzory, opakovania. Práve pre svoju dynamiku, kreativitu a jedinečnosť sa weiqi-go, hrá už niekoľko tisícročí a viac a viac priťahuje mladých ľudí, študentov aj dospelých a odporúča sa najmä dôchodcom na udržanie duševnej aktivity.

Po malom občerstvení, ktoré pripravila členka Ana Jevaková všetci prítomní sa zišli pri stole, kde im pán Zvonko ukázal ako sa táto hra hrá. Postupne sa prihlásili dobrovoľníci, ktorí si to chceli sami vyskúšať, no a pri tom sa všetci dobre zabávali a smiali.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top