Krátka správa z návštevy slovenskej delegácie Haulíkovho inštitútu a pôsobenie Štefana Moyzesa v Záhrebe

spolocna foto

Dňa 5. októbra 2015 navštívila Záhreb delegácia z Haulíkovho inštitútu z Trnavy v rámci udalostí spojených so životom Štefana Moyzesa v Záhrebe, ktorá svoj program začala svätou omšou v Kostole Sv. Vinka na Frankopanskej ulici 17 v Záhrebe o 9.30 hod., ktorú v slovenčine celebroval doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D.Pavol Zemko, predseda inštitútu a farár z Kátloviec. Toto podujatie zorganizovala Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva V Záhrebe, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku v spolupráci so slovenskou spoločnosťou Haulíkovým inštitútom z Trnavy. V honosne vyzdobenom kostole sa zhromaždilo niekoľko desiatok hostí, členov Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva, Matice slovenskej v Záhrebe spoločne s predstaviteľmi veľvyslanectva Hanou Kováčovou, radkyňou a zástupkyňou veľvyslanca, Borisom Petríkom, 1. tajomníkom. Nechýbali ani Martin Machata, predseda Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva, Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe, Zlatko Jevák, ml., predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb. Pán Pavol Zemko požehnal insígnie Rádu kardinála Haulíka, ako aj pamätnú tabuľu pri ktorej zástupkyňa veľvyslanectva položila veniec.

pamatna tabula s vencom

Po omši program pokračoval na Hornomestskom gymnáziu na Námestí Kataríny Zrínskej 5 (Gornjogradska gimnazija, Trg Katarine Zrinske 5), kde sa položili vence pri spomienkovej tabuli na Štefana Moyzesa, ktorá bola umiestnená v aule gymnázia dňa 3. októbra 1997 roku, ktorú odhalili a pamiatke Štefanovi Moyzesovi venovali Matica slovenská v Záhrebe a Slováci v Chorvátsku. Na tabuli je napísaný tento text: V rokoch 1829 – 1847 v tejto budove pôsobil ako profesor Štefan Moyzes, záhrebský kanonik, banskobystrický biskup, prvý predseda Matice slovenskej, ochranca národných práv Chorvátov a Slovákov v Uhorsku, Svetový rok Slovákov 1997-1998. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj riaditeľ gymnázia Nenad Polondak.

pamatna tabula S. Moyzesovi v aule gymnazia

V poobedňajších hodinách sa konala konferencia v Hoteli Bluesun Kaj v Mariji Mistrici o 16:30 hod. na ktorej odzneli prednášky nielen o Štefanovi Moyzesovi, Bohuslavovi Šulekovi ale aj iné s blízkou tematikou.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top