Krátka správa z návštevy slovenskej delegácie Haulíkovho inštitútu a pôsobenie Štefana Moyzesa v Záhrebe

Dňa 5. októbra 2015 navštívila Záhreb delegácia z Haulíkovho inštitútu z Trnavy v rámci udalostí spojených so životom Štefana Moyzesa v Záhrebe, ktorá svoj program začala svätou omšou v Kostole Sv. Vinka na Frankopanskej ulici 17 v Záhrebe o 9.30 hod., ktorú v slovenčine celebroval doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D.Pavol Zemko, predseda inštitútu a farár z Kátloviec.
Toto podujatie zorganizovala Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva V Záhrebe, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku v spolupráci so slovenskou spoločnosťou Haulíkovým inštitútom z Trnavy. V honosne vyzdobenom kostole sa zhromaždilo niekoľko desiatok hostí, členov Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva, Matice slovenskej v Záhrebe spoločne s predstaviteľmi veľvyslanectva Hanou Kováčovou, radkyňou a zástupkyňou veľvyslanca, Borisom Petríkom, 1. tajomníkom. Nechýbali ani Martin Machata, predseda Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva, Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe, Zlatko Jevák, ml., predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb. Pán Pavol Zemko požehnal insígnie Rádu kardinála Haulíka, ako aj pamätnú tabuľu pri ktorej zástupkyňa veľvyslanectva položila veniec.
Po omši program pokračoval na Hornomestskom gymnáziu na Námestí Kataríny Zrínskej 5 (Gornjogradska gimnazija, Trg Katarine Zrinske 5), kde sa položili vence pri spomienkovej tabuli na Štefana Moyzesa, ktorá bola umiestnená v aule gymnázia dňa 3. októbra 1997 roku, ktorú odhalili a pamiatke Štefanovi Moyzesovi venovali Matica slovenská v Záhrebe a Slováci v Chorvátsku. Na tabuli je napísaný tento text: V rokoch 1829 – 1847 v tejto budove pôsobil ako profesor Štefan Moyzes, záhrebský kanonik, banskobystrický biskup, prvý predseda Matice slovenskej, ochranca národných práv Chorvátov a Slovákov v Uhorsku, Svetový rok Slovákov 1997-1998. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj riaditeľ gymnázia Nenad Polondak
V poobedňajších hodinách sa konala konferencia v Hoteli Bluesun Kaj v Mariji Mistrici o 16:30 hod. na ktorej odzneli prednášky nielen o Štefanovi Moyzesovi, Bohuslavovi Šulekovi ale aj iné s blízkou tematikou.

Alena Baliová

pamatna tabula s vencompamatna tabula S. Moyzesovi v aule gymnaziaspolocna foto