III. ročník Dni slovenskej kultúry v Záhrebe

V dňoch od 23. do 26. novembra 2015 sa konali už v poradí tretie Dni slovenskej kultúry v Záhrebe, ktoré iniciovalo Združenie OS a ktoré slávnostné otvorila Jeho Excelencia Juraj Priputen, veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku a Tuga Tarle, predsedníčka Združenia OS v priestoroch Matice chorvátskej v Záhrebe na Strossmayerovom námestí o 18 hod. Pán veľvyslanec privítal prítomných a zvlášť Vladimíra Bíleka, znovuzvoleného zástupcu v chorvátskom parlamente pre Čechov a Slovákov a v krátkosti predstavil program Dní slovenskej kultúry. Pani Tarle, taktiež privítala vzácnych hostí, ktorí si našli čas a poctili nás svojou prítomnosťou, ako aj spolupracovníkov a sponzorov, ktorí sa podieľali na príprave programu. Po prvý krát sa otvorenia zúčastnili predstavitelia Ministerstva kultúry, Vanja Babić, vedúci galérie Matice chorvátskej, ktorý poskytol priestory pre expozíciu “Sonda do súčasnej slovenskej výtvarnej scény”.

foto2

Na programe spolupracovali a projekt sponzorovali Lektorát slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Katedre slovenského jazyka a literatúry Oddielu pre západoslovenské jazyky a literatúru na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity, Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva, galéria Umelka pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku, Zväz Slovákov v Chorvátsku, Matica Slovenská Záhreb, Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Zahreb, Galéria Matice chorvátskej, Demode Dizajn, Art Kino Grič. Pani Tarle zdôraznila, že bez všetkých týchto spolupracovníkov a sponzorov by sme nemohli byť spolu počas týchto štyroch Dní slovenskej kultúry v Záhrebe a s radostným úsmevom vyzdvihla výbornú a vzájomnú spolupráci na umeleckej pôde medzi našimi dvoma krajinami, ktoré majú toho tak veľa spoločného. V hudobnom programe sa nám predstavila a previedla klavírne intermezzo Lana Genc – absolventka viedenskej akadémie u profesora Rudolfa Kehrera a bol to skutočne nezabudnuteľný hudobný zážitok. Potom sme sa presunuli do galérie Matice chorvátskej v prízemných priestorov, kde bola v rámci slávnostného otvorenia pripravená expozícia “Sonda do súčasnej slovenskej výtvarnej scény”. Pani Lýdia Patafta, podpredsedníčka Združenia OS predstavila kurátorku expozície Bohunku Hajnalovú a jej koordinátorku, no a v krátkosti povedala pár slov o výstave, ktorú reprezentujú v skutku rozmanité diela 14 autorov – slovenských finalistov Bienále výtvarného umenia a vyzdvihla výbornú a vzájomnú výtvarnú výmenu výstav medzi našimi dvoma krajinami, práve medzi galériou Umelka pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave a galériou Matice chorvátskej v Záhrebe.

foto4

Pán Vanja Babić, vedúci galérie vo svojom príhovore s radosťou prijal ponuku vystaviť diela slovenských finalistov Bienále výtvarného umenia a privítal návrh vzájomnej výmeny výstav. Kurátorka koncepcie expozície Bohunka Hajnalová z galérie Umelka pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave predstavila túto expozíciu, a jej zámerom bolo zohľadniť obsahovú a formálnu pluralitu umeleckých diel či generačnú diferencovanosť vystavujúcich autorov najnovších prác finalistov Bienále výtvarného umenia za posledných desať rokov. Vystavené práce boli naozaj výtvorom umeleckej fantázie a vnímania sveta očami umelcov a práve pri takýchto výstavách človek pochopí, že ľudská tvorivosť nemá hraníc. V nasledujúcich dňoch program pokračoval a v utorok 24.11.2015. v Art Kine Grič bolo premietanie snímok slovenskej produkcie, ktoré sa objavili na medzinárodnom festivale krátkych filmov Azyl ako napr. Láska na prvý pohľad, Metamorfóza, Trochu viac a iné. V stredu 25.11.2015. sa konala na Filozofickej fakulte v Záhrebe diskusia s Jánom Púčekom a Zuzanou Šmatlákovou, predstaviteľmi mladšej generácie súčasnej slovenskej literatúry pod názvom Litera Tour, ktorú moderoval Peter Jílek, zmluvný lektor na Katedre slovenského jazyka a literatúry Odjela pre západoslovenské jazyky a literatúru na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity. Program zorganizovalo občianske združenie Literárnyklub.sk s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Večer program pokračoval v Klube Kino Grič špeciálnym stretnutím v multilingválnej kaviarni venovanej aj minikurzu o Slovensku a slovenčine, ktoré pripravili študenti tretieho ročníka na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity.

foto5

Posledný deň vo štvrtok 26.11.2015. sa konal večer Ľudovíta Šťúra venovaného 200. výročiu narodenia tejto významnej osobnosti slovenského kultúrneho a politického života v 19. storočí. Prítomným sa prihovorila Iveta Mesiariková, konzulka slovenského veľvyslanectva v Chorvátsku a prednášku o tejto vedúcej osobnosti pripravila Ľubica Blažencová, literárna historička na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tematickú prezentáciu pripravil Martin Machata, lektor na Katedre slovenského jazyka a literatúry Oddielu pre západoslovenské jazyky a literatúru na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity. Svojou prítomnosťou v posledný deň slovenských dní nás svojou návštevou poctili Vladimír Bílek, zástupca Čechov a Slovákov v chorvátskom parlamente, Stjepan Sučić, podpredseda Matice chorvátskej, pán Mirko Vavra, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku, pani Sandra Králjová Vukšićová, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice, pani Ana Mirkovićová, predsedníčka Matice slovenskej Markovca Našického, Branka Baksová, tajomníčka Zväzu Slovákov v ChR a Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej Záhreb. Na záver týchto pestrých Dni slovenskej kultúry nám zatancoval Kultúrno-umelecký súbor Franjo Strapač z Markovca Našického.

Čo povedať na záver? Jen jedno, veľká vďaka tým, ktorí sa na príprave a celkovej organizácii programu III. ročníku Dni slovenskej kultúry podieľali.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top