Hosťovanie v relácii „Rodna gruda“ Rádia Martin

Alena Baliová, podpredsedníčka Matice slovenskej Záhreb (MSZ) prijala pozvanie do relácie „Rodna gruda“  (Rodná hruda) Rádia Martin, ktorej moderátorkou je Slavica Šarovićová. Relácia bola vysielaná naživo dňa 22. apríla 2019 na Veľkonočný pondelok v čase od 20 hod. do 20:30 hod.

Poslucháčom rádia Martin Alena Baliová v slovenčine prezentovala slovenské veľkonočné zvyky a techniky ozdobovania veľkonočných vajíčok (kraslíc) a predstavila činnosť a aktivity MSZ. V rozhovore s moderátorkou Slavicou Šarovićovou hovorila o vydavateľskej činnosti MSZ, o spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhrebe. Moderátorka Slavica Šarovićová, pochválila aktivity Matice slovenskej Záhreb, ktoré už dlhší čas sleduje a taktiež spomenula prednášku Aleny Baliovej o rozdieloch a podobnostiach veľkonočných zvykov Slovákov a Chorvátov, zo dňa 16. apríla 2019, ktorú mala v Českej besede, na Šubićovej ulici 20. Na záver relácie Alena Baliová pozvala všetkých členov slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb, aby sa zúčastnili na voľbách za Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny Mesta Zahreb dňa 5. mája 2019.

autor: A.B.
foto: S.Š.

Scroll to Top