Godišnjica smrti Jána Kollára

kolarPredstavnik slovačke nacioanalne manjine Grada Zagreba u suradnji sa Maticom slovačkom Zagreb organizirao je 21. veljače 2012. godine književnu večer povodom obilježavanja godišnjice smrti Jána Kollára, slovačkog pjesnika i jezikoslovca. Predavanje o njegovom životu i radu dao je Mgr. Martin Machata – lektor na katedri Slovačkog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavanje je održano u 18:00 sati u prostorijama Češkog narodnog doma, Šubićeva 20, Zagreb.