Fašiangové stretnutie záhrebských matičiarov

Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci so zástupcom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb dňa 14. februára 2023 o 18 hod. v Českom národnom dome na Šubićovej  ulici 20 zorganizovala stretnutie matičiarov pri príležitosti fašiangového obdobia a sviatku zaľúbených  – Valentínova. V rámci stretnutia Matica pripravila pre členov video prezentáciu fotografií zo študijných pobytov záhrebských matičiarov po Slovensku, ale aj po Chorvátsku, na ktorých sa konali rôzne spoločné stretnutia a podujatia v rámci slovensko-chorvátskych vzťahov a prostredníctvom týchto ciest matičiari spoznávali kultúru a zvyky navštívených regiónov. Prezentáciu pripravil Vladimír Bali, tajomník Matice slovenskej Záhreb a Zástupcu  slovenskej menšiny mesta Záhreb. Záhrebskí matičiari od roku 2006 až  do roku 2022 celkovo navštívili asi 30 miest na Slovensku a v Chorvátsku. Spomenieme len niektoré slovenské mestá: Bratislava, Trnava, Modra, Chorvátsky Hrob, Nitra, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Košice, Prešov, Levoča, Bardejov, Trenčín, Komárno a mnohé iné.

Aj keď matičiar navštívili niektoré miesta už viac krát s radosťou by ich navštívili znova. Prezentácia bola zároveň aj podnetom na ďalšie programové aktivity ohľadom cestovania do matičnej krajiny. Členovia si zaspomínali pri pohľade na fotografie, aké miesta navštívili a poniektorí  si uvedomili, že čas rýchlo letí a už nie sú tak mladi akí boli pred pár rokmi. Matica slovenská v Záhrebe aj prostredníctvom študijných pobytov dáva príležitosť svojim členom spoznávať svoju matičnú krajinu a zároveň domov ich slovenských predkov. Matičiari sa družili v duchu fašiangovej atmosféry pri výborných šiškách z pekárne Pan-Pek.

Autor: A.B.
Foto: A.B.

Scroll to Top