Deň národnostných menšín mesta Záhreb

U nedeľu dňa 14. mája 2017 o 10 hod., v záhrebskom Hudobnom pavilóne v parku Zrinjevac, národnostné menšiny pôsobiace v meste Záhreb oslávili už po šiesty krát „Deň národnostných menšín mesta Záhreb“. Organizátorom tejto už tradičnej manifestácie je Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb, Turistické združenie mesta Záhreb. Manifestácia sa aj tento rok konala pod záštitou Milana Bandića, primátora mesta Záhreb, ktorý vo svojom otváracom prejave poďakoval menšinám za ich partnerstvo a vyjadril, že aj naďalej bude pracovať pre ich dobrobit. Zdôraznil, že Európa sa môže učiť z príkladu multikultúrneho a multietnického Záhrebu. Milým gestom primátora bolo aj darovanie ruží ku Dňu matiek (14.5.2017), ženám, príslušníčkam národnostných menčín, ktoré pri stánku obsluhovali. V jeho spoločnosti boli aj Vesna Kusinová, jeho zástupkyňa a Elizabeta Knorrová, zástupkyňa námestníka Sektora pre presadzovanie ľudských práv, občianskej spoločnosti a národnostných menšín.

foto1

Prítomným sa prihovoril aj Aleksandar Tolnauer, predseda Rady pre národnostné menšiny Vlády Chorvátskej republiky, ktorý zagratuloval menšinám ku dňu národnostných menšín a zdôraznil, že primátor mesta Záhreb Milan Bandić urobil pre národnostné menšiny mnoho a že mesto Záhreb nemá lepšieho kandidáta za primátora mesta Záhreb než je on. Dušan Mišković, predseda Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb, pozdravil všetkých 19 menšín a hostí. Zároveň poďakoval predstaviteľom mesta Záhreb a menšinám na vzájomnej spolupráci pri organizovaní tejto manifestácie. Aj tento rok boli stánky plné tradičných jedál, rôznych výtlačkov kníh a časopisov a v kultúrnom – umeleckom programe menšiny predstavili svoje kroje, folklórnu a hudobnú tvorbu a taktiež sa konala aj revija národných krojov. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu fotografií Tonija Hnojčika, bývalého fotografa portálu o národnostných menšinách, pod názvom „Výstava fotografií národnosntých menšín mesta Záhreb“, ktorú 12. mája v parku Zrinjevac otvoril primátor mesta Záhreb Milan Bandić. Postavených je 19 veľkých osvetlených ponoi s 38 fotografiami zo života a aktivít národnostných menšín mesta Záhreb.

foto 2

Náš stánok prišli návštíviť aj predstavitelia slovenského veľvyslanectva v Záhrebe Ján Holič, radca, Marián Slobodník, policajný pridelenec s manželkou, Linda Karašová, konzulka, stážista na veľvyslanectve z Košíc, naši členovia, priatelia Slovákov a taktiež sa pri stánku zastavili Slováci, ktorí v Záhrebe žijú a dočasne pôsobia. Prvý krát a zásluhou Janka Holiča sme mohli návštevníkom ponúknuť slovenské pivo Stupavar, zo súkromnej pivárne Stupavar, s.r.o., ktoré pre nás zabezpečil, za čo mu chceme aj touto cestou poďakovať. Slovenské pivo návštevníkom chutilo a za pár hodín sa celý súdok piva vypil. Pre návštevníkov sme pripravili obložené chlebíky z celerovej a tvarohovej pomazánky, Ana Jeváková, manželka Zlatka Jeváka, ml. a Blaženka Trtanjová upiekli 11 druhov chutných koláčov, nechýbali ani oravské nite (syr) a borovička. Za točenie piva a borovičky boli zodpovední Zlatko Jevák, ml., predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a zároveň predseda Matice slovenskej v Záhrebe a Božo Vukšić. Pri stánku obsluhovali na striedačku Ana Jeváková, Blaženka Trtanjová a Alena Bali. Predstavili sme sa aj s pár výtlačkami našich publikácií a samozrejme aj s pár číslami časopisu „Prameň“.

foto3

Nedlho po otvorení manifestácie sa okolo slovenského stánku stvorila príjemná atmosféra s množstvom ľudí. Primátor mesta Záhreb Milan Bandić, sa pri každom stánku národnostnej menšiny zastavil, tak aj pri našom, všetkých nás pozdravil podaním ruky, ochutnal slovenské pivo a oravský syr – nite. Ako som už spomenula pri stánku sa zastavovali naši členovia a priatelia Slovákov aj náhodní Slováci, ktorí boli príjemne prekvapení dobrou priateľskou atmosférou a vyjadrili sa, že sa cítia ako doma – na Slovensku. Táto manifestácia sa stala už tradicionálnou a Záhrebčania túto udalosť každý rok netrpezlivo očakajú. Keď sa pri stánku zastavovali pýtali sa či tento rok máme ryžový koláč teda ryžový nákyp s ovocím, vyskúšali už aj pár receptov z pomazániek, ktoré sme doteraz pre návštevníkov pripravili. Aj tento rok sme ponúkali recepty hlavne na celerovú pomazánku, ktorá všetkým chutila. Každým rokom sme svedkami dobrej priateľskej atmosféry, ktorá je plná smiechu radosti, spoločných fotografií a preto na záver môžem skonštatovať, že táto manifestácia je jednou z mála manifestácii, ktoré pritiahnu také množstvo ľudí na jednom mjeste. No a tak sa Zrinjevac počas tých pár hodín stal malým svetom kde bolo počuť rôzne jazyky a cítiť mámivú vôňu rôznorodých jedál každej z menšín.

autor: A.B.
foto: V.B. a T.H.

foto5
Scroll to Top