Deň národnostných menšín mesta Záhreb

Park Zrinjevac v centre hlavného mesta Záhreb bol v nedeľu 18. septembra 2022 zahalený do prekrásnej palety farieb národných krojov príslušníkov národnostných menšín, ktorí pôsobia v meste Záhreb. Okoloidúci ľudia boli zvedaví a tak sa  začali pomaličky zhromažďovať a pýtať sa, čo sa tu vlastne deje. Po dvoch pandémických rokoch Koordinácia rád a zástupcov národnostných menšín mesta Záhreb s podporou mesta Záhreb zorganizovala už v poradí jedenástu tradičnú manifestáciu príslušníkov národnostných menšín mesta Záhreb, ktorí každý rok oslavujú svoj Deň národnostných menšín. Na manifestácii sa zúčastnila: albánska, bosnianska, bulharská, čiernohorská, česká, maďarská, macedónska, poľská, rómska, slovinská, srbská, rusínska, talianska, turecká, ukrajinská, židovská menšina a samozrejme nechýbala ani slovenská. Každá z menšín predstavila tradičný národný kroj, poniektorí svoj folklór a hudobnú tvorivosť, vydavateľskú činnosť v podobe publikácii a časopisov a taktiež pre návštevníkov pripravili autochtónne jedlá.

Kultúrny program otvoril Dychový orchester spoločnosti Záhrebskej elektrickej električky (ZET), po ktorom nasledovali uvítacie príhovory. Ako prvý sa prítomným prihovorili Juraj Bahnik, predseda Koordinácie rád a zástupcov národnostných menšín mesta Záhreb, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že  – „Národnostné menšiny prispievajú k spoločnému životu mesta Záhreb a svojimi kultúrnymi a vzdelávacími aktivitami stvárajú kultúrne dedičstvo tohto mesta a robia ho rozmanitejším a bohatším. Jednu časť tejto rozmanitosti kultúrneho dedičstva národnostných menšín môžu návštevníci práve dnes zažiť a aj ochutnať ich tradičné jedlá. Krása a jedinečnosť takýchto podujatí je v tom, že naživo môžete vidieť a zoznámiť sa s každou menšinou, jej jazykom, kultúrou a aktivitami, ktoré organizuje.“

Tibor Varga, zástupca Alexandra Tolnauera, predsedu Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, vo svojom príhovore poznamenal, že Ústavný zákon o právach národnostných menšín tento rok 2022 oslavuje dvadsiate výročie svojho prijatia. Taktiež uviedol, že Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky ako zastrešujúci orgán všetkých národnostných menšín sa s pomocou vlády Chorvátskej republiky podieľa na realizácii kultúrnej autonómie národnostných menšín v Chorvátskej republike financovaním programov, publikačnej činnosti, kultúrneho amaterizmu pre viac ako tisíc projektov na úrovni celej krajiny. Tohto roku bolo na to vyčlenených 50 204 000 HRK. Na záver Tibor Varga odporučil prítomným knihu pod názvom Stopy národnostných menšín v Záhrebe (chorv. Tragovima nacionalnih manjina po Zagrebu), ktorá sa zaoberá vplyvom príslušníkov národnostných menšín na vývoj mesta Záhreb a v knihe sa uvádza krátky prehľad najdôležitejších miest, inštitúcií, osobností, ulíc a budov, ktoré ako súčasť dedičstva chorvátskych a národnostných menšín označili Záhreb za multietnické mesto. Prezentácia knihy sa konala 17. septembra 2022 v Českom národnom dome v Záhrebe.

Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Záhreb Tomislav Tomašević so slovami – „Som veľmi rád, že som tu dnes s vami, pretože Deň národnostných menšín sa oslavuje po dvoch rokoch epidémie a samozrejme aj iných starostí, ktoré nás postihli. Je naozaj pekné vidieť toľko národných krojov na jednom mieste a práve dnes nás čaká veľa kultúrnych aktivít, hudobných prejavov, a  obzvlášť sa  teším na autochtónne jedlá každej z menšín. Čo ma však veľmi teší je, že mesto Záhreb pokračuje v dobrej praxi spolupráce s národnostnými menšinami, ktorá začala pred mnohými rokmi. V rámci osvedčených postupov aj naďalej budeme v tom pokračovať, ale aj spoluprácu vylepšovať podľa našich možností. Vyzdvihol by som ukrajinskú národnostnú menšinu, ktorá sa v Záhrebe znásobila v dôsledku nešťastných okolností a agresie voči Ukrajine. Je mi ľúto  v akých okolnostiach ste sa ocitli, ale som rád, že vás Záhrebčania srdečne privítali. Nie len na tomto  príklade, ale aj na iných, politikou mestskej samosprávy je, aby sa všetky národnostné menšiny cítili v Záhrebe ako doma. Som vďačný všetkým občanom Záhrebu za to, že s otvorenými srdciami a náručou prijali všetkých príslušníkov národnostných menšín, pretože na vývoji tohto mesta sa podieľali aj príslušníci rôznych národnostných menšín. Keď si prečítame históriu nášho mesta, keď a pozrieme na názvy ulíc a námestí, môžeme na nich vidieť mená hudobníkov, politikov a dokonca aj astronautov, ktorí boli príslušníkmi druhých národov a žili v tomto meste. Záhreb je otvorený pre každého a pri tejto príležitosti ešte raz vám chcem zablahoželať ku Dňu národnostných menšín.“ Po príhovoroch nasledovala prehliadka krojov národnostných menšín a kultúrny program.

Svoje miesto na manifestácii mala aj slovenská národnostná menšina, ktorá pôsobí v meste Zahreb prostredníctvom Matice slovenskej v Záhrebe. Pre návštevníkov predstavitelia Matice pripravili bohatú paletu slovenských dobrôt a jedál, nechýbala ani slovenská borovička, ktorú ochutnal aj primátor mesta Záhreb, Tomislav Tomašević ktorý sa pri každom stánku národnostnej menšiny zastavil a ochutnal tradičné jedlo. Členky Matice pripravili bratislavské rožky, koláč štedrák, škoricovníky a makovníky, orechové kolieska a rožky, makový koláč, sendviče s nátierkami od syru Niva, zeleru a tvarohu s cesnakom. V stánku slovenskej menšiny boli vystavené aj publikácie, ktoré Matica slovenská v Záhrebe vydala, ručné práce členiek Matice ako napríklad vyšívaná plátenná taška s názvom Slovensko a čičmianským vzorom, ktorú Matica darovala primátorovi hlavného mesta Záhreb. Mužské členstvo Matice ponúkalo návštevníkom slovenskú borovičku. Pri stánku sa zastavilo množstvo Slovákov aj s rodinami, ktorí boli pravé na dovolenke v Záhrebe a ktorí sa zaujímali o to, ako a v ktorých oblastiach Chorvátska žijú Slováci, no a bez pohárika borovičky nemohli odísť.

Atmosféra v parku Zrinjevac bola v skutku veselá a plná úsmevov, keďže po dvoch rokoch prestávky sa konečne mohla táto manifestácia uskutočniť, pretože je jednou z mnohých kde sa na jednom mieste stretnú a zviditeľnia všetky národnostné menšiny pôsobiace v hlavnom meste Záhreb.

Autor: A.B.
Foto: V.B.. Z.J. i S.Š.

Scroll to Top