Deň národnostných menšín mesta Záhreb 2016

Národnostné menšiny mesta Záhreb, ku ktorým patrí aj slovenská národnostná menšina v Záhrebe už po piaty krát oslávili svoj „Deň národnostných menšín mesta Záhreb“ dňa 12. júna 2016 v záhrebskom Hudobnom pavilóne v parku Zrinjevac. Organizátor tejto akcie je Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb, a konaná pod záštitou primátor mesta Záhreb Milana Bandića, ktorú už tradične otvoril s úprimnými slovami: „Od prvých menšinových volieb, ktoré sa konali v roku 2003, 22 národnostných menšín sa stalo súčasťou našej mestskej a kultúrnej identity. Ďakujem vám za spoluprácu, na dialógu, tolerancii a spoločnom živote, ktorým dokazujeme, že sme skutočná európske metropola. Nech prídu z kovárne demokracie Európy tí, ktorí nás niekedy učia akými máme byť demokratmi, nech prídu do Záhrebu a uvidia, ako sa žije multikultúra, multietnickosť a multikonfesionálnosť“ – zdôraznil primátor. Prítomným sa taktiež prihovoril Aleksandar Tolnauer, predseda Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Dušan Mišković, predseda Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb a predseda Rady čiernohorskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Na manifestácii sa zúčastnil aj minister zahraničných a európskych vecí Miro Kovač, ako aj predseda záhrebského mestského zastupiteľstva Andrija Mikulić, Elizabeta Knorr, vedúca Sektoru za podporu ľudských práv, rovnoprávnosti, vzťahov s národnostnými menšinami a náboženskými komunitami a rozvoj občianskej spoločnosti. 18 národnostných menšín mesta Záhreb, na svojich stánkoch predstavili návštevníkom tradičné jedlá, rôzne výtlačky kníh a časopisov a v kultúrnom programe predstavili svoje kroje, folklórnu a hudobnú tvorbu.

foto4

Aj tento rok bol náš stánok plný všakovakých dobrôt o ktoré sa postarali pani Anna Jeváková, manželka Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb Zlatka Jeváka, pani Slávka Tišinová, Slovenska žijúca už dlhé roky v Záhrebe a Alena Baliová, predsedníčka Matice slovenskej v Záhrebe. Pri stánku obsluhoval pán Zlatko Jevák, predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, ktorý bol zodpovedný za točenie liehovín a za našich hostí z Josipovca Punitovačkého a za celú organizáciu sa ako vždy postaral Vladimír Bali, tajomník Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Pre návštevníkov sme zo Slovenska priniesli syr – korbáčiky, slovenskú borovičku, slovenské víno, z bryndze sme pripravili tyčinky a bryndzové koláčiky, upiekli zázvorové, orechové, mandľové koláče, ryžový nákyp s čerešňami, nátierku z niva syru v podobe malých obložených chlebíkov a iné. Predstavili sme sa aj s pár výtlačkami našich publikácií a samozrejme aj s pár číslami časopisu „Prameň“, pre návštevníkov sme pripravili aj malé letáčiky s opisom fujary.

foto3

Veľmi sme boli radi, že sa nám podarilo obyvateľom Záhrebu a teda ostatným návštevníkom manifestácie predstaviť slovenský národný hudobný nástroj fujaru, na ktorej zahral a aj odspieval pieseň „Ore Janík ore“ Branko Kanisek, člen Matice slovenskej v Josipovci Punitovačkom, ktorý na naše pozvanie hrať na fujare s radosťou prijal a spolu s ním prišli aj predseda SKUD-a Bratov Banasovcov Marijan Batorek a ostatní spolupracovníci a členovia spomenutej matice. Pán Branko je aj jeden z výrobcov vlastnej fujary, ktorú so sebou priniesol a okoloidúci sa s Brankom a jeho fujarou fotografovali. Fujaru samozrejme nemusím zvlášť predstavovať, pretože je to krásny hudobný nástroj ľudovej kultúry označovaný aj ako „kráľovná medzi ľudovými nástrojmi“. Je rozšírená len na Slovensku, osobitne na strednom Slovensku, a už niekoľko storočí je jedným z našich národných symbolov. Za zmienku stojí údaj, že fujara bola do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO-a zapísaná v roku 2008.

foto1

Nedlho po otvorení manifestácie sa okolo slovenského stánku stvorila príjemná atmosféra, ktorú vytvorili naši priatelia z Josipovca Punitovačkého a čo sme boli veľmi radi navštívili nás aj pán Ján Holič, nový radca Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku a taktiež nový pracovník veľvyslanectva pán Marian Slobodník, radca a policajný pridelenec. Samozrejme, tak ako každý rok pán Milan Bandić, primátor mesta Záhreb sa pri každom stánku národnostnej menšiny zastavil, všetkých nás pozdravil podaním ruky a ochutnal naše korbáčiky. Pri stánku sa zastavovali aj náhodní Slováci, ktorí zhodou okolností boli na návšteve v Záhrebe či už pracovne alebo súkromne a prišli nás pozdraviť a dať si s nami jeden štamperlík borovičky. Už často krát som sa vo svojom živote presvedčila, že svet je tak malý. Taktiež sa zastavil aj náš profesor slovenského jazyka, ktorý vedie slovenský kurz pri Matici slovenskej v Záhrebe Stipe Bagarić s rodinou, prišli aj účastníci kurzu slovenského jazyka, pán Martin Machata, predseda Spolku slovensko-chorvátskeho priateľstva s rodinkou a ďalší členovia a priatelia Slovákov. Ku koncu manifestácie sa pri stánku zastavil a pozdravil nás aj pán veľvyslanec J. E. Juraj Priputen, čo nás potešilo.

foto2

Čo napísať na záver už len to, že tento Deň národnostných menšín mesta Záhreb, konaný už piaty krát, pritiahol mnohých návštevníkov a to nie len Záhrebčanov, ale aj cudzincov, ktorí navštívili Záhreb. Takáto akcia je aj dobrou príležitosťou na druženie a vytvorenie nových priateľstiev, kontaktov a vzájomnej dobrej atmosféry. Napriek obávanému dažďu manifestácia splnila svoj účel a určite sa utkvela v pamäti mnohým ktorí prišli a vychutnali si čaro, bohatstvo a rôznorodosť národných komunít (termín, ktorý rád používa primátor Milan Bandić), ktoré spoločne žijú „pod jednou strechou“ v našom Záhrebe.

autor:A.B.
foto: A.K.M. i T.H.

Scroll to Top