Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín Mesta Záhreb

Už po 12. krát oslavuje svoj deň Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín Mesta Záhreb, ktorá bola založená 10. decembra 2003 a ktorú v súčasnosti tvorí 9 rád a 9 predstaviteľov národnostných menšín pôsobiacich v Meste Záhreb. Oslava sa konala v Koncertnej hale Vatroslav Lisinski dňa 13. decembra 2015, na ktorej sa zúčastnili mnohí veľvyslanci akreditovaní v Chorvátsku, zástupcovia veľvyslanectiev, Aleksander Tolnauer, predseda Rady národnostných menšín, Vladimír Bilek, zástupca českej a slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskom parlamente, Elizabeta Knorrová, vedúca Sekcie pre podporu ľudských práv a rovnoprávnosti mužov a žien, vzťahy s etnickými menšinami a náboženskými komunitami a rozvoj občianskej spoločnosti Mesta Zahreb, Željko Zaninović, vedúci Oddelenia pre vzťahy s národnostnými menšinami a náboženskými komunitami Mesta Záhreb a predstavitelia médií.

foto1

Prítomných pozdravil Dušan Mišković, predseda Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín Mesta Záhreb a v krátkosti predstavil zaujímavý program, ktorý Koordinácia pripravila. Predstaviteľ jednej menšiny recitoval báseň druhej národnostnej menšiny. Bolo to skutočne neobyčajný zážitok, keďže v rôznorodosti je krása a pri recitáciách sme sa aj zasmiali, ale sa aj započúvali do zvučnosti 18 jazykov národnostných menšín a po prečítaní každej básne predstaviteľovi krajiny národnostnej menšiny bola odovzdaná plaketa s básňou. Program spestrovala aj hudobná skupina “Trio Zorja”. Na slávnosti sa v mene slovenského veľvyslanectva zúčastnila pani konzulka Iveta Mesiariková.

foto3

Slovenskú báseň “Modlitba za Slovensko” od Milana Rúfusa recitoval Irinej Mudri, predstaviteľ rusínskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb, ktorý po prečítaní slovenskej básne odovzdal pani konzulke plaketu so slovenskou básňou. Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Zlatko Jevák, ml., ktorý bol do tejto funkcie zvolený vo voľbách predstaviteľov a rád národnostných menšín Mesta Záhreb, 31.5.2015, recitoval srbskú báseň. Osláv sa zúčastnil aj primátor Mesta Zahreb Milan Bandič, ktorý zaželal Koordinácii všetko najlepšie do ďalších úspešných rokov a zdôraznil, že Záhreb je multikultúrnym mestom, čo dokazuje aj prítomnosť menšín, pretože ak ceníme sami seba potom si ctíme aj druhých. V Záhrebe je miesta dosť pre každého a nikdy nie je nikto nazvyš. Pán primátor zároveň všetkým poprial príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. S pár slovami sa prihovoril aj pán Aleksander Tolnauer, ktorý viac menej “bdie” v mene Rady národnostných menšín nad implementáciou Ústavného zákona práv národnostných menšín a uviedol jeden pozitívny príklad Mesta Záhreb, ktoré je nielen územná samosprávna jednotka, ale aj regionálna a práve Mesto Záhreb na čele s primátorom sú živým príkladom pomoci a podpory, ktorý pochopil, že menšiny sú súčasťou nášho Záhrebu. Pri tejto príležitosti pán Tolnauer taktiež poprial veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2016.

autor: A.B.
foto: V.B.

foto2
Scroll to Top