Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa 10. decembra 2022 v Kultúrnom centre Peščenica v Záhrebe konala manifestácia, na ktorej si Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v texte Koordinácia) pripomína deň svojho založenia 10. decembra 2003. Manifestaciu zorganizovali Koordinácia v spolupráci s Klubom albánskych žien Chorvátska kráľovnej Teute, a pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky.

Prítomným sa prihovoril predseda Koordinácie Juraj Bahník, ktorý zablahoželal všetkým k Medzinárodnému dňu ľudských práv a privítal vzácnych hostí: Aleksandra Tolnauera, predsedu Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Ljiljanu Klašnjovú, delegovanú zástupkyňu primátora mesta Záhreb Tomislava Tomaševića. Na slávnosti sa zúčastnili  aj predstavitelia veľvyslanectiev Maďarska a Severného Macedónska, ako aj početní príslušníci národnostných menšín.

V príhovore Juraj Bahník povedal, že Koordinácia vznikla pred devätnástimi rokmi, takže by sme mohli povedať, že je už naozaj dospelá a dospel aj Ústavný zákon o právach národnostných menšín prijatý v roku 2002. Ústavný zákon implementuje Deklaráciu ľudských práv Organizácie spojených národov, ako aj všetky ostatné medzinárodné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu ľudských a menšinových práv. V ústavnom zákone je právne upravený model, ktorý definuje práva národnostných menšín v Chorvátskej republike. Pán Bahník zdôraznil, že pre  národnostné menšiny v Záhrebe je dôležité, že znenia ústavného zákona o právach narodnostnych menšín sú implementované v Štatúte mesta Záhreb a ďalších dokumentov, na základe ktorých  sa  národnostné menšiny môžu skutočne podieľať na spoločenskom živote hlavného mesta. Na záver svojho príhovoru sa poďakoval všetkým inštitúciám, ktoré podporujú  národnostné menšiny v ich práci.

Ljiljana Klašnja, delegovaná zástupkyňa primátora hlavného mesta Chorvátska taktiež zablahoželala všetkým prítomným príslušníkom národnostných menšín k Medzinárodnému dňu ľudských práv a dňu Koordinácie a zdôraznila, že oslavovanie  tohto dňa predstavuje neustály boj za zachovanie dosiahnutých ľudských práv a pripomína, aby sa neustále zvyšovalo povedomie o ochrane ľudských práv. Dodala, že mesto Záhreb už niekoľko rokov udržiava vysoké štandardy pri presadzovaní práv národnostných menšín, pričom si uvedomuje, že rozmanitosť by nemala byť faktorom rozdelenia, ale obohatenia spoločnosti. Pri tomto akceptovaní rozmanitosti väčšinové obyvateľstvo a príslušníci národnostných menšín spoločne prispievajú k podnecovaniu tolerancie a presadzovaniu ľudských práv. Záhreb ako multietnické mesto bol vždy otvorený pre všetkých, ktorí v ňom chceli žiť, povedal Klašnja a na záver zdôraznila, že prínos príslušníkov národnostných menšín, v priebehu histórie, zanechal na meste Záhreb nenahraditeľný prínos.

Predseda rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Aleksander Tolnauer vo svojom príhovore povedal, že už skoro dvadsať rokov sú menšiny neoddeliteľnou súčasťou politického, kultúrneho a verejného života a to sa nedá len tak ignorovať. No, musíme si uvedomiť, že žiadne práva nie sú večné. Bohužiaľ, existujú tendencie, že niektoré politické štruktúry chcú tieto práva zmenšovať. A preto – zdôraznil, že  je dôležité, čo všetko národnostné menšiny robia, a že mesto Záhreb, je pozitívnym praktickým príkladom toho, čo národnostné menšiny potrebujú. V multietnických spoločnostiach, spoločenstvách a štátoch, ktoré sú európske a na ktoré štandardy sa odvolávame, neexistuje jednotná politika ani štandard. Niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, národnostné menšiny ani neuznávajú. Prečo je to dôležité? Rada je najvyšším orgánom národnostných menšín v krajine a štandard, ktorý sme dosiahli, sa nesmie porušovať, netreba ho podceňovať.  Na konci prejavu aj on všetkým prítomným zablahoželal k Medzinárodnému dňu ľudských práv a dňu Koordinácie a oznámil, že Vláda Chorvátskej republiky v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky na rok 2023 menšinovým združeniam zvýšila finančné prostriedky na kultúrne programy o 58 miliónov kún alebo o niečo menej ako osem miliónov eur.

V kultúrnej časti podujatia vystúpili spevácky zbor Montenegro, vokálna spevácka skupina Visla poľského kultúrneho združenia „Mikolaj Kopernik“, tanečná skupina Českej besedy Záhreb, tanečná skupina pod názvom Kráľovná Teuta a predstavitelia macedónskej menšiny, ktorí pripravili rôznorodý hudobný, tanečný program. Na manifestácii sa zúčastnili aj predstavitelia Matice slovenskej v Záhrebe.

Autor: A.B.
Foto: V.B. i S.Š.

Scroll to Top